Cena štátu na bratislavských gymnáziách

Ján Dinga prednášal o Cene štátu a mýtoch vo verejných financiách 13.5.2015 na Gymnáziu Jána Papánka Vazovova a Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave.

Cena štátu na bratislavských gymnáziách

Prednášky a diskusie pre vyše 50 študentov a učiteľov sa v predmaturitnom čase niesli v znamení efektivnosti
hospodarenia štátu s verejnými financiami.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards