Pozvánka na diskusiu: Na krízovú nôtu

Juraj Karpiš z INESS bude v rámci Matryoshka
Conference diskutovať o dopadoch hospodárskej krízy na strednú a východnú
Európu. Diskusia sa uskutoční v aule Ekonomickej univerzity dňa 7.10.
2009.

Pozvánka na diskusiu: Na krízovú nôtu

Viac informácií nájdete na tejto stránke.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards