Cena štátu v Ružomberku

V troch prednáškach oboznámil s princípmi
fungovania verejných financií Juraj Karpiš z INESS dňa 23.10.2009 asi 100
študentov a 3 učiteľov Obchodnej akadémie, Gymnázia sv. Andreja a štátneho
gymnázia v Ružomberku.

Cena štátu v Ružomberku

Projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie na podporu občianskej spoločnosti v
strednej a východnej Európe
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards