Globálny vedecký aktivizmus

Vďaka
hackerovi, ktorý sa nabúral do systému University of East Anglia’s
Climate Research Unit a následne na internete zverejnil 61 megabajtov dôverných
súborov a mailovej komunikácie 
týkajúcich sa hyptézy antropogénneho globálneho otepľovania, môžeme
nazrieť do toho, ako sa robí veda, keď nejde “iba” o pravdu
.

Globálny vedecký aktivizmus

Tu je zoznam linkov na články
a blogy, ktoré detailne analyzujú  “jeden
z najväčších škandálov modernej vedy” .

Jeden príklad:

This email may be referring to Michael Mann. He's the guy who invented the
"Hocky Stick" Graph.

From: Phil Jones
To: ray bradley ,mann@xxxxx.xxx, mhughes@xxxx.xxx
Subject: Diagram for WMO Statement
Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000
Cc: k.briffa@xxx.xx.xx,t.osborn@xxxx.xxx

Dear Ray, Mike and Malcolm,

Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or first
thing tomorrow.

I’ve just completed Mike’s Nature
trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from
1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline
. Mike’s series
got the annual land and marine values while the other two got April-Sept for NH
land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999
for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data
through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998. Thanks for the comments, Ray.

Cheers
Phil

Prof.
Phil Jones
Climatic Research Unit Telephone +44 (0) xxxxx
School of Environmental Sciences Fax +44 (0) xxxx
University of East Anglia
Norwich Email p.jones@xxxx.xxx
NR4 7TJ
UK

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards