Minimálny kapitál 1 €

V
Bulharsku sa znížil požadovaný minimálny kapitál pri zakladaní spoločností
s ručením obmedzením na 1€.
Prvá publikácia, ktorá popisovala
obmedzujúcu úlohu minimálneho kapitálu a ukázala jej neférovú sociálnu funkciu
bola uverejnená v Británii v 80-tych rokoch autorom Brahamom Bannockom.

Minimálny kapitál 1 €

V Bulharsku bola prvýkrát navrhnutá táto
reforma už v roku 1996, ale trvalo až 13 rokov, kým sa prijala. Podľa inštitútu
IME bol jedným z dôvodov odkladania tejto
úpravy obavy a lobbing existujúcich spoločností, nakoľko táto úprava
prináša stimulačný efekt na podnikateľské prostredie a vznik nových obchodných
spoločností.

Na Slovensku sa vláda snaží podporiť podnikateľské
prostredie ohrozené krízou vládnymi
opatreniami, do ktorých dáva milióny eur
. Len na stimuly pre malé a stredné
podniky je vymedzených 8 mil. eur, na zlepšenie prístupnosti prostriedkov pre
rozvoj a financovanie programov malých a stredných podnikov je vymedzených až 124
mil.eur. Pritom podobnou zmenou legislatívy by podporila podnikateľské
prostredie úplne bez nákladov.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards