Can Slovakia afford an increase in tax rates? (IREF)

Radovan Ďurana z INESS napísal v decembri 2009 krátku štúdiu o opodstatnenosti zvyšovania daní na Slovensku v súvislosti s výpadkami príjmov štátu ako dôsledku hospodárskej krízy.

Can Slovakia afford an increase in tax rates? (IREF)

Dokument si môžete prečítať tu (stránka IREF) alebo tu (pdf)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards