Hayek vs. Keynes rap

Čo spôsobuje hospodárske cykly a ako ich riešiť? O tom rapujú Hayek s Keynesom.
Škoda, že na miesto komerčného Hayeka nevzkriesili ozajstného gangsta rappera,
originátora teórie hospodárskych cyklov a autora prelomového albumu "Human
Action
" Ludwiga Von Misesa...

Hayek vs. Keynes rap
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards