Zadlženie štátov EÚ rýchlo rastie

Eurostat
zverejnil
posledné údaje o verejných príjmoch a  výdavkoch
, štátnych deficitoch a dlhoch
krajín Európskej únie (za 2 kvartál 2009). Dobre na nich vidieť, ako sa štáty v reakcii
na finančnú a hospodársku krízu vo výdavkoch snažia suplovať súkromný
sektor. Čoraz viac peňazí rozdeľujú nie domácnosti a podnikatelia, ale úradníci
a politici. Väčšinou
neefektívne
. To neveští nič dobré ohľadom udržateľnosti krehkého, štátnymi
dlhmi kupovaného ekonomického rastu.

Zadlženie štátov EÚ rýchlo rastie

S príchodom krízy koncom roku 2007 začali príjmy štátov
EÚ klesať, pričom výdavky prudko narástli zo 46% HDP vo štvrtom kvartáli 2007
na 49% HDP v druhom kvartáli 2009 (graf 1). 
V raste tohto pomeru sa odzrkadľujú záchranárske a stimulačné politiky
jednotlivých krajín EÚ ale aj pokles HDP.

Ružová krivka: Výdavky
krajín EÚ-27 ako podiel na HDP, zelená krivka: príjmy krajín EÚ-27 ako podiel
na HDP, hnedá krivka: výdavky krajín eurozóny ako podiel na HDP, čierna krivka:
príjmy krajín eurozóny ako podiel na HDP
Zdroj: EUROSTAT 

Narastajúci rozdiel medzi štátnymi príjmami a výdavkami tvorí veľké
deficity (graf 2). Najvyšší priemerný deficit verejných financií za 4 štvrťroky
do polroku 2009 má Grécko (10,6% - teda za predpokladu, že
veríme ich oficiálnym číslam
), Írsko (10,1%), Španielsko (8,7%)
a Veľká Británia (8,4%). Za zmienku určite stoja prebytkové rozpočty
Švédska, Fínska, Dánska a Luxemburska. Deficit EÚ ako celku medzi
prvým štvrťrokom 2008 a prvým štvrťrokom 2009 prudko narástol z -0,8% na
-4,7% HDP, čo je prekročenie Maastrichtského kritéria Paktu stability o 1,7
p.b. (Maastrichtského kritérium pre deficit je 3% HDP).

Zdroj: EUROSTAT 

Deficity je nutné financovať. Ich rast preto zvyšuje podiel štátnych dlhov na HDP jednotlivých krajín (graf 7) a celej EÚ (graf 8).

Modrá: 2008Q4, fialová: 2007Q7
Zdroj: EUROSTAT 

So štátnymi dlhmi presahujúcimi 100% HDP jasne
vedú Grécko a Taliansko, na konci pelotónu je Estónsko s miniatúrnym
dlhom 4,6% HDP. EÚ ako celok ku koncu roku 2008 aj v prípade dlhu presiahla
„Maastrichtský limit“ 60%.

Zdroj: EUROSTAT 

V prvom
a druhom štvrťroku 2009 narástol dlh EÚ o neuveriteľných 3,6%
resp. 4,3% HDP. HDP EÚ v týchto kvartáloch  klesal (ľavá časť tabuľky ukazuje
medzikvartálne zmeny v HDP EÚ) a masívne stimuly ho potlačili do
plusu až v treťom kvartáli.

Zdroj: EUROSTAT

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards