Kto sa má v tých politikoch vyznať?

Pred
dvomi týždňami som chválil slovinského premiéra
, ktorý chcel reformami trhu
práce riešiť problém rýchlo rastúcej nezamestnanosti v tejto malej
otvorenej krajine.

Kto sa má v tých politikoch vyznať?

Dnes neverím
vlastným očiam, keď
čítam, ako táto reforma vyzerá v praxi: slovinská vláda schválila návrh
,
podľa ktorého by mala minimálna mzda stúpnuť o 22% na 562 Eur!

V našej
Analýze
sociálneho systému SR na strane 55 popisujeme
deštrukčné dopady inštitútu
minimálnej mzdy na trh práce.

Krátky úryvok:

Minimálna
mzda

Ďalšou
bariérou pri hľadaní práce pre nezamestnaných nízkokvalifikovaných občanov je minimálna
mzda (MM). Legislatívne stanovená minimálna cena práce poškodzuje nezamestnaných
občanov, ktorí by boli ochotní predávať svoju prácu aj za nižšiu cenu, aká je umelo
stanovená zákonom. Inštitút minimálnej mzdy tak nezmyselne chráni už zamestnaných
na úkor nezamestnaných. Umelo zvyšuje cenu práce na trhu, čo má za následok
obmedzenie dopytu po práci a zníženú tvorby pracovných miest.

Konkrétne; zamestnávateľ, ktorý dopytuje prácu s
hodnotou nižšou ako je MM, má vďaka MM len obmedzené možnosti legálneho
riešenia tejto situácie (ak sa tejto potreby nemieni vzdať úplne). Buď pridelí
prácu svojmu zamestnancovi, ktorý má ešte voľnú kapacitu, alebo vykonanie práce
rieši cez pracovné dohody mimo zamestnaneckého vzťahu (napr. dohoda o vykonaní
práce). Žiadna z týchto riešení teda vďaka existencii minimálnej mzdy nepovedie
k vytvoreniu nového pracovného miesta.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards