Workshop - kríza z pohľadu Rakúskej ekonómie

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop venovaný
ekonomickej kríze z pohľadu rakúskej ekonómie. Cieľom workshopu je
oboznámiť účastníkov s rakúskou teóriou hospodárskeho cyklu, ktorá pomerne
úspešne predpovedala a popisuje momentálne javy vo svetovej ekonomike. Lepšie
chápanie príčin krízy uľahčí posudzovanie pravdepodobností možných budúcich
ekonomických scenárov.

Workshop - kríza z pohľadu Rakúskej ekonómie

Workshop, ktorý organizuje INESS Consult s.r.o., je určený manažérom, podnikateľom, investorom,
novinárom a zainteresovanej verejnosti.

Kedy: 24.2. 2010 (streda) od 14 00 - 17 00

Kde: v zasadacej miestnosti v budove
Otvorenej spoločnosti, Baštová 5, Bratislava (pár krokov od Michalskej brány),
2. poschodie.

Cena: 38 €

Počet účastníkov je obmedzený na 16

Prihlášky na: workshop@iness.sk

Pevná linka: 02/5441 0945

Účastnícky poplatok je treba uhradiť najneskôr do 19.2.
2010
.

Viac informácií o workshope ako aj detailný program nájdete v pozvánke tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards