Afrika bohatne

Chudoba
a nerovnosť príjmov neklesajú „iba“ celosvetovo, ale aj na najzaostalejšom
kontinente. Hovorí o tom štúdia od autorov Xavier
Sala-i-Martin a Maxim Pinkovskiy
.

Afrika bohatne

„Tradičný názor, že v Afrike sa neznižuje miera chudoby, je nesprávny.
Použitím metodiky Pinkovskiy a Sala-i-Martin (2009) odhadujeme rozdelenie
príjmov, mieru chudoby, nerovnosť a sociálne ukazovatele pre africké
krajiny v rokoch 1970 – 2006. Ukazujeme že:

1.)   

Africká chudoba klesá a klesá rapídne

2.)   

Ak bude súčasný trend pokračovať, cieľ znížiť
podiel ľudí s príjmom menej ako jeden dolár na deň na polovicu (Millennium
Development Goal) sa naplní v plánovanom termíne

3.)   

Zrýchlený rast, ktorý začal v roku 1995,
znížil africkú príjmovú nerovnosť namiesto jej prehĺbenia

4.)   

Africké zníženie chudoby je pozoruhodne plošné:
nedá sa vysvetliť veľkosťou krajiny alebo jednotným súborom krajín, ktoré majú
nejakú prospešnú geografickú alebo historickú charakteristiku. Všetky kategórie
krajín, vrátane tých s nevýhodnou geografiou a históriou, prechádzajú
procesom znižovania chudoby. Konkrétne: chudoba klesla vo vnútrozemských aj pobrežných
krajinách, v krajinách s nerastným bohatstvom aj bez neho, v krajinách s priaznivými
ako aj nepriaznivými podmienkami pre poľnohospodárstvo, v krajinách s
rozdielnou koloniálnou históriou, v krajinách s  vývozom otrokov počas
afrického obchodovania s otrokmi vyšším ale aj nižším ako medián na
obyvateľa.“

Citovaní
autori na základe rovnakej metódy analýzy rozdelenia príjmov a rastu HDP
v parite kúpnej sily argumentujú, že podiel svetovej populácie žijúcej za
menej ako dolár na deň klesol z 26,8% v roku 1970 na 5,4% v roku
2006.

Via: Marginal
Revolution

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards