Tlačová konferencia k Byrokratickému indexu

 INESS dňa 29.9.2016 usporiadal tlačovú konferenciu pri príležitosti oznámenia výsledkov projektu Byrokratický index a tiež vyhlásenia Medzinárodného dňa byrokracie.

Tlačová konferencia k Byrokratickému indexu

Tlačovú konferenciu otvoril riaditeľ INESS Richard Ďurana. Následne projekt Byrokratický index detailne predstavil jeho projektový riaditeľ Martin Vlachynský, analytik INESS. Po ňom vystúpil Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktorý hovoril o rastúcej byrokratickej záťaži, ktorú podkladal prípadovými štúdiami z reálneho života, najmä v oblasti nahlasovania odpadov. Na záver vystúpil Tomáš Smutný, predseda Novej generácie a majiteľ HUMANex, s.r.o., ktorý sa venoval trom oblastiam, ktoré byrokraticky i finančne najviac postihujú zamestnávanie nízkopríjmových zamestnancov: exekúciám, odvodovej odpočítateľnej položke a zamestnávaniu študentov na dohodu.

Po prezentáciách rečníkov bol priestor pre pokladanie a zodpovedanie otázok novinárov.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili novinári z 10 audiovizuálnych a printových médií a spravodajských agentúr.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards