Efekt menšieho zla?

Slovensko malo
v roku 2009 horší deficit verejných financií ako uvádzali posledné revidované
očakávania rezortu financií, ktoré boli na úrovni 6,3 %
hrubého domáceho produktu. Deficit podľa dnes
zverejnených informácií  dosiahol až 6,8
% HDP (MF
SR argumentuje inou metodikou výpočtu deficitu Eurostatu
).

Efekt menšieho zla?

Ešte pred zverejnením,
v pondelok, sa slovenskej Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity podarilo emitovať
10 ročné dlhopisy v celkovom objeme 1,5 mld. EUR za vynikajúcich podmienok – iba
0,971% nad úrovňou nemeckých štátnych dlhopisov s porovnateľnou splatnosťou.

Jedným z možných vysvetlení prekvapivo vysokého dopytu, napriek zlým výsledkom
verejných financií, je efekt menšieho zla. Napriek rapídnemu zhoršovaniu
verejných financií určite nepatríme k tým najhorším. Z hľadiska
deficitu sme síce
presne na priemere EÚ 27 (6,8% HDP)
, no z hľadiska výšky štátneho dlhu
sme na tom s dlhom ku koncu roka 2009 vo výške  35,7% HDP (Eurostat zatiaľ ignoruje PPP
projekty) výrazne lepšie ako väčšina ostatných (priemer EÚ 27 je 73,6 % HDP).
Táto situácia však nemusí trvať večne. Pár podobne „úspešných“ rokov ako bol
ten minulý a výhoda relatívne nízkeho dlhu je preč. Dopyt a ceny
pravdepodobne negatívne ovplyvní aj záplava štátnych dlhopisov iných krajín,
ktorú je možné v roku 2010 očakávať. Zlým
znamením môže byť prekvapivý neúspech Nemecka, krajiny, ktorej dlh je
považovaný z
a etalón bezpečnosti, keď sa nepodarilo upísať celých 2,752
mld. EUR 30 ročných dlhopisov. Investori Nemcom požičali len 2,458 mld.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards