Kríza, jej príčiny a následky

Juraj
Karpiš z INESS mal dňa 5.5. 2010 prednášku na Fakulte sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského na tému Kríza, jej príčiny a následky.

Kríza, jej príčiny a následky
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards