Trh rožkom neopiješ

Z pohľadu súčasných historických udalostí v oblasti monetárnej
a fiškálnej politiky Eurozóny je zaujímavé, ako vlastne špekulatívni
obchodníci pochopili podstatu „záchranného balíčka“ Eurozóny vo výške 750 mld.
Eur a rozhodnutia ECB o porušení vlastného usmernenia, ktorou sa viac-menej
zaviazali akceptovať ako kolaterát dlhopisy vlád krajín Eurozóny akejkoľvek
bonity a zároveň ECB otvorila možnosť priamej úverovej linky pre krajiny
prostredníctvom priameho nákupu vládnych dlhopisov.

Trh rožkom neopiješ

Podobnosť s postupom
USA nie je náhodou. Jediný rozdiel je v tom, že USA vytvorila systém na
hodnotenie tempa „ozdravovania“ inštitúcií a Eurozóna na niečo také ani
len nechce pomyslieť. ECB dlho odmietala kvantitatívne uvoľňovanie monetárnej
politiky, čo bolo od ECB chvályhodným principiálnym postojom, avšak svojím
rozhodnutím z konca minulého týždňa potvrdila, že ak ste „vláda“ krajiny
EÚ, vytlačte si dlhopis a ECB vám ho rada odkúpi bez toho, aby skúmala vašu
bonitu a schopnosť dlhodobo splácať svoje záväzky...

Podstata
celej „zábavy“ ohľadne záchranného balíčka a následného vývoja kurzu EURa je
však omnoho zaujímavejšia...

Takže tu je
môj pohľad na celú zvrátenú, situáciu, ktorú znázorňujem aj v priloženom
grafe:

1. vytvorím
záchranný balíček na podporu EURa, avšak

2. v
skutočnosti tým cielim zníženie rizikovej prirážky na dlhopisy krajín Eurozóny.

3. Prečo
chcem znížiť úrokovú sadzbu vládnych dlhopisov? Nuž preto, lebo musím zachrániť
krajiny PIGS (a nielen tie). A aby som to dosiahol, musia si zachraňujúce
krajiny (teda JA) požičať... Nechcem si však požičať, keď je vysoká riziková prirážka...
Tak som si ju znížil...

4. Takto
môžem pri nízkej úrokovej sadzbe vydať dlhopisy, komerčné banky ich
s radosťou kúpia pretože ich ECB následne akceptuje ako kolaterát a dá
bankám za to „cash“, ktorý dokážu požičať iným subjektom pri vyššej úrokovej
sadzbe... (vytláčací efekt (crowding out effect) ako vyšitý z učebnice
makroekonómie).
Ale je tu voľný trh (rozumej racionálne sa správajúci investori), ktorý to
pochopil správne... A tu sú argumenty (viď graf):

5. ECB a
ministri financií priznali, že problém je v skutočnosti ďaleko väčší ako ho
doteraz prezentovali a

6. celému
svetu dali najavo, že týmto balíčkom lídri EÚ nie sú ochotní akceptovať
akékoľvek odporúčania ekonómov na zmiernenie vládnych výdavkov na úkor
budúcnosti. A preto budú bezhlavo míňať ďalej... Takže žiadna konsolidácia
verejných financií sa v dohľadnej dobe nekoná.

Záver:
Euro klesá a bude klesať, pretože sme práve „prejedli“ 750 mld. Eur na
úkor našich detí a všetci budeme opäť v budúcnosti znášať následky a platiť na
náš (rozumej európsky) socialistický systém v súčasnosti.  A účet bude vysoký. Veľmi vysoký.

doc. Mgr. Ing. Ján Šebo, PhD., podpredseda a štatutár iTC Futures, forex, akcie, opcie, komodity.

iNDEPENDENT TRADERS CLUB, o.z.
Klub obchodníkov a investorov na svetových finančných trhoch www.itradersclub.sk, www.obchodnik2.itradersclub.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards