Iniciátori hromadnej pripomienky: MZ SR zavádza (SME online)

Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely
zákona o zdravotnom poistení podali dnes sťažnosť na ministra zdravotníctva
Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády. Sťažnosť
adresovali predsedovi vlády Robertovi Ficovi. V sťažnosti žiadajú, aby predseda
vlády vyzval ministra zdravotníctva na dodržiavanie uznesenia vlády.

Iniciátori hromadnej pripomienky: MZ SR zavádza (SME online)

S hromadnou pripomienkou proti obmedzeniu slobodnej voľby
zdravotnej poisťovne sa v termíne pripomienkového konania stotožnilo takmer
3000 občanov, a to písomne i elektronicky. Valentovič však cez médiá týmto
občanom odkázal, že ich vyjadrenia nepovažuje za hromadnú pripomienku podľa
legislatívnych pravidiel vlády. Nehodlá preto vyvolať so zástupcami týchto
občanov rozporové konanie.

Hromadná pripomienka bola podľa názoru jej organizátorov
podaná v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády, ktoré sú pre členov vlády,
teda i ministra zdravotníctva záväzné.

Legislatívne pravidlá vlády neustanovujú, že pripomienky
majú byť podpísané vlastnoručne alebo elektronickým podpisom a ani nezverujú
ministerstvu zdravotníctva úlohu overovať legitímnosť podpisov. Vyjadrenia MZ
SR preto iniciátori považujú za nekvalifikované a obmedzujúce práva občanov SR
zúčastňovať sa na verejnej diskusii k legislatívnemu procesu.

K sťažnosti je adresát povinný sa vyjadriť do 30 dní.

Iniciátormi hromadnej pripomienky sú Občianska konzervatívna
strana, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Health Policy Institute a
Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií (INESS). V stredu 28. februára
odovzdali v podateľni Ministerstva zdravotníctva SR hárky s podpismi občanov,
ktorí nesúhlasia s plánovaným obmedzením slobodnej voľby zdravotnej poisťovne.

V ten istý deň Valentovič uviedol, že podľa jeho informácií
pripomienku podpísalo 146 občanov, potrebných je minimálne 500 podpisov. Ako
povedal minister v prípade členov výboru zastupujúcich hromadnú pripomienku,
ide o ľudí, ktorí úzko pracovali na reforme zdravotníctva predchádzajúcej
vlády.

"Ja osobne za tým vidím možno trošku zneužívanie ľudí
týmito skupinami osôb, ktorým v prvom rade ide o to, aby boli zachované tie
pravidlá hry, ktoré boli nastavené. Teda tvorbu zisku zdravotných
poisťovní," povedal Valentovič.

Šéf rezortu tiež vyhlásil, že má na navrhovanú novelu zákona
pozitívne ohlasy zo strany verejnosti. "Dostávam denne niekoľko desiatok
listov, kde ma občania dokonca vyzývajú, aby som urobil koniec všetkým
zdravotným poisťovniam, aby som zaviedol systém jednej zdravotnej
poisťovne," zdôraznil minister.

SME online, 2. 3. 2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards