Hluchí Ficovi ministri

Ondrej Dostál komentuje svoje skúsenosti s ostatnými ministerstvami.

Hluchí Ficovi ministri

Hluchí Ficovi ministri

Je pozoruhodné, ako si Ficova vláda predstavuje dialóg s občanmi. Svoju
ochotu počúvať hlas ľudu demonštrovala minulý týždeň tým, že zverejnila
kompletný návrh novely Zákonníka práce v denníku Nový čas. Priam
symbolicky sa tak stalo na druhý deň po skončení pripomienkového
konania, ktoré vytvára priestor na to, aby sa k návrhom zákonov mohli
okrem ministerstiev a štátnych inštitúcií štandardnou formou vyjadriť
aj občania. Čiže diskusia sa naplno otvára až po termíne na
predkladanie pripomienok, ktoré je potrebné brať do úvahy?

Skupina približne 600 občanov využila štandardnú cestu
pripomienkového konania a adresovala ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny hromadnú pripomienku. Jej obsahom je požiadavka vypustiť
z návrhu novely tie body, ktorými sa znižuje pružnosť trhu práce,
zväčšuje sa zasahovanie štátu do slobody zmluvných vzťahov medzi
zamestnávateľmi a zamestnancami, neprimerane sa zvyšujú právomoci
odborov a privilégiá odborárskych funkcionárov. Keďže sa ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny nechystá pripomienke vyhovieť,
začiatkom budúceho týždňa sa uskutoční rozporové konanie, na ktorom sa
zúčastnia zástupcovia signatárov a iniciátori pripomienky z Občianskej
konzervatívnej strany (OKS), Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
(KI), Nadácie F. A. Hayeka (NFAH), Inštitútu ekonomických a
spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť (ISS).

Skutočnosť, že sa rozporové konanie vôbec uskutoční, nie je v
dnešnej dobe až taká samozrejmá, hoci v zmysle legislatívnych pravidiel
vlády sa má rozporové konanie uskutočniť vždy, keď predkladateľ zákona
nevyhovie hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 500
občanov. V nedávnej minulosti som mal možnosť zblízka vidieť, ako
ministerstvá Ficovej vlády rešpektujú alebo nerešpektujú legislatívne
pravidlá vlády v prípade troch ďalších hromadných pripomienok. Nebolo
to veľmi optimistické pozorovanie. Všetky tri pripomienky sa týkali
kontroverzných návrhov - návrhu ministerstva spravodlivosti na zrušenie
Špeciálneho súdu, návrhu ministerstva dopravy na urýchlenie výstavby
diaľnic prostredníctvom protiústavnej úpravy vyvlastňovania pozemkov a
návrhu ministerstva zdravotníctva na obmedzenie slobodného výberu
zdravotnej poisťovne.

S každou zo spomínaných pripomienok sa stotožnilo viac ako 500
občanov. Napriek tomu si povinnosť zvolať rozporové konanie z troch
rezortov Ficovej vlády splnilo iba ministerstvo spravodlivosti. K zhode
medzi zástupcami ministerstva spravodlivosti, ktoré chce Špeciálny súd
zrušiť, a zástupcami občanov, ktorí to odmietajú, síce neprišlo, ale
rokovanie sa uskutočnilo a konala sa pomerne podrobná diskusia o
samotnom návrhu a našich výhradách voči nemu.

Ministerstvo dopravy rozporové konanie ignorovalo s odôvodnením,
že sa našou pripomienkou nenavrhuje úprava textu, ale zamietnutie
návrhu ako celku. To isté bolo pritom predmetom hromadnej pripomienky k
návrhu na zrušenie Špeciálneho súdu a ministerstvo spravodlivosti bez
problémov rozporové konanie uskutočnilo. Legislatívne pravidlá vlády
totiž nevylučujú ani takto formulovanú pripomienku.

Minister zdravotníctva Valentovič zasa vopred avizoval, že s nami
ako zástupcami podporovateľov hromadnej pripomienky za zachovanie
slobodného výberu zdravotnej poisťovne nebude rokovať, lebo mu chýbajú
vlastnoručné podpisy podporovateľov pripomienky. Legislatívne pravidlá
pritom predpokladajú, že sa pripomienky doručujú aj elektronicky a v
drvivej väčšine prípadov sa aj takto doručujú bez toho, aby s tým bol
akýkoľvek problém.

Ficova vláda na jednej strane deklaruje ochotu počúvať názory
občanov aj nad rámec toho, k čomu ju zaväzuje platná legislatíva, na
druhej strane tam, kde by si Ficovi ministri mali aspoň vypočuť, čo im
chcú občania povedať, si zapchávajú uši.

Ondrej Dostál, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

Hospodárske noviny, 9.3.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards