Môžu sa stať dve dobrá zlom?

Greg
Mankiw napísal výborný komentár
k téme obchodovania s obličkami, ktorej
sme sa už venovali
. Tu je jeho preklad.

Môžu sa stať dve dobrá zlom?

Čitatelia mojej najobľúbenejšej učebnice
vedia, že v kapitole 7 zahŕňa prípadovú štúdiu, či by sa malo
s obličkami obchodovať na voľnom trhu. Dnešné
NY Times, majú súvisiaci článok.

Esej s názvom „Etici“ sa zaoberá nasledujúcou
situáciou:

1. Osoba A dostane obličku na
transplantáciu ako dar od osoby B

2. Krátky čas na to má osoba B finančné
problémy, ktoré môžu viesť k zabaveniu domu z dôvodu neplatenia
hypotéky. Osoba A rozmýšľa o tom, že jej dá peniaze, aby jej pomohla.

Takže čo by na
to povedal „etik“ ? Očividne sú obidva tieto dary šľachetné skutky hodné
najväčšej pochvaly a obdivu. Samozrejme iba dovtedy, pokiaľ tam nie je
nejaký dôvod sa domnievať, že tieto skutky sú spolu prepojené.  V tom prípade by prerozdelenie zdrojov
(oblička, peniaze) bolo odsúdeniahodnou obchodnou transakciou.

Domnievam sa, že
iba málo ekonómov by súhlasilo. Rozhodne, podstata každej obchodnej transakcie
je istý druh obojstranného altruizmu, vymáhateľného zmluvou. Bolo by pekné,
keby svet mohol fungovať čisto na základe altruizmu, ale to sa zdá byť značne
nerealistické. Smutná pravda je, že pri správaní sa podľa pravidiel „etika“,
máme viac úmrtí a viac zlyhaní hypotekárnych dlhov ako je nutné, všetko
v mene férovosti.

Preklad Natália Tichá

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards