Investor za každú cenu? (SME)

Tak sme ho nakoniec dostali. Samsung si spomedzi
predvádzajúcich sa pávov vybral Slovensko. Sľubuje nám vytvorenie tisícok
pracovných miest. Pozrime sa, či je to
naozaj dôvod na oslavu a či dôsledky nemôžu byť podstatne trpkejšie ako
očakávania.

Investor za každú cenu? (SME)

Príchod zahraničného
kapitálu je nepochybne pozitívnou správou. Keď ale prichádza za výraznej
podpory zo strany vlády, je namieste zvýšiť obozretnosť a vziať do úvahy
všetky možné dôsledky, nie iba tie, ktoré nám prezentujú politici. Nie je
všetko zlato, čo sa blyští.

Vláda sa prostredníctvom
svojich agentúr (napr. SARIO) stavia do pozície podnikateľa. Proti podnikaniu
nemožno za normálnych okolností nič namietať,
ale okolnosti v tomto prípade nie sú normálne. Vláda totiž neutráca
a neriskuje svoje vlastné peniaze, tak ako podnikatelia na trhu, ale
peniaze nás všetkých – daňových poplatníkov.

Varovným signálom môže
byť príklad z Hranic na Moravě v Českej republike. Spoločnosť
LG.Philips, ktorá tu za masívnej podpory zo strany vlády začala vyrábať
obrazovky, sa po štyroch rokoch ocitla v konkurze. Továreň musela predať, v súčasnosti
je zatvorená a nič sa v nej nevyrába. Česká vláda tak preniesla
bremeno neúspešnej investície na všetkých svojich občanov. Podobné neúspechy sa
nedajú vylúčiť ani u nás, vláda má totiž pri nakladaní s cudzími
prostriedkami úplne inú motiváciu ako podnikateľ. Tou je napríklad mediálne
populárna prezentácia počtu novovytvorených pracovných miest. Aký je však
skutočný dopad?

Vznik pracovných miest
v Samsungu tiež zapríčiní zánik pracovných miest u iných
podnikateľov. Pracovnej sily nie je nekonečné množstvo a na Slovensku je už
v súčasnosti v mnohých odvetviach nedostatok kvalifikovanej pracovnej
sily. Mnohí investori si musia privážať pracovníkov zo zahraničia. Skúste sa
vžiť do pozície podnikateľa, ktorému nový investor vďaka dotáciám na vytvorenie
pracovných miest odtiahne kvalitných zaškolených zamestnancov. A tento
podnikateľ musí prostredníctvom svojich daní na podporu nového investora
prispieť! V prípade Samsungu predstavuje vládna pomoc na jedno pracovné
miesto viac ako dva milióny korún, a to v tejto sume nie je
zahrnutých ďalších 1,6 mld., za ktoré vláda pripraví infraštruktúru na príchod
investora. Spolu sa tak Slováci na jedno pracovné miesto v Samsungu poskladajú
sumou skoro 3,5 milióna korún. Keby Samsung tieto prostriedky použil len na
výplaty zamestnancov, tak pri súčasných mzdách by mal o výplaty postarané
na desať rokov. Pre porovnanie, na rozbehnutie súkromného biznisu tak jeden
investor dostane toľko prostriedkov, koľko dostane ročne z rozpočtu Slovenská
akadémia vied a základný výskum dohromady.

Vláda investičné stimuly
obhajuje zvyšovaním zamestnanosti. Akoby účelovo pritom prehliada skutočnosť,
že najväčším problémom slovenskej nezamestnanosti sú dlhodobo nezamestnaní
nízkokvalifikovaní občania, ktorých životnú situáciu investor produkujúci
produkty s vyššou pridanou hodnotou nijako nerieši. Ak by sme aj prijali ako
argument znižovanie nezamestnanosti, tak túto vysokú štátnu podporu nemožno
obhájiť v kraji, kde je miera evidovanej nezamestnanosti 5%.

Vláda i médiá tiež radi
operujú sumou, ktorú investor u nás preinvestuje. Čo nám však táto suma
hovorí? Absolútne nič, je to kapitál, ktorý patrí súkromnému investorovi.
Jediná podstatná informácia pre občana Slovenskej republiky je suma, ktorou on
musí prispieť na projekt zahraničného investora. A v prípade Samsungu
to bude 760 Sk na každého z nás. Dali by ste dobrovoľne?

Kritici investičných
stimulov sú často napádaní za nekonštruktívnu kritiku bez návrhov
alternatívnych riešení. Riešenie však je, a pomôže nielen zahraničným
investorom, ale aj domácim, budúcim i súčasným. Je ním znižovanie daní.
Keby vláda neposkytla KIA podporu vo výške 10,6 mld. korún, okamžite sa mohla
na jeden rok znížiť daň z príjmu právnických osôb z 19% na 14% bez
toho, aby to spôsobilo výpadok v štátnom rozpočte. Takéto opatrenie by
malo nepochybne pozitívnejší dopad na podnikateľské prostredie i vývoj
zamestnanosti, a to najmä v chudobnejších regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.
Alternatívy teda sú, akurát pre politikov nepredstavujú taký intenzívny okamih
slávy, ako poukázanie na okamžité vytvorenie 1200 nových pracovných miest.

Richard Ďurana
INESS

SME, 16.3.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards