Keď sa vypláca zostať doma na PN

Vo Veľkej Británii je jeden z ôsmich prípadov práceneschopnosti „hraný“. Ďalším zaujímavým zistením je, že zamestnanci britského verejného sektora majú za rok v priemere o 44% viac absencií kvôli práceneschopnosti ako zamestnanci v súkromnom sektore.

Keď sa vypláca zostať doma na PN

Prieskum tiež ukázal, že existuje korelácia medzi absenciami
v práci a významnými športovými udalosťami. Tento výsledok sa presne zhoduje s prieskumami zo Švédska, kde sa zvýšil počet PN v období významných športových podujatí alebo sa zvýšila miera PN mužov v čase ich narodenín.

Vo všeobecnosti platí: čím vyššia miera štedrosti a čím ľahší prístup k nemocenským dávkam, tým vyššia chorobnosť. Komplexné štatistiky naznačujú silné zneužívanie štedrých systémov.

Napríklad vo Švédsku je síce najvyššia miera chorobnosti
spomedzi všetkých krajín OECD, priemerne sa ale Švédi dožívajú vysokého veku, čo indikuje veľmi dobrý zdravotný stav populácie.
Ďalšími zaujímavými švédskymi špecifikami sú tiež:
- rovnaké zastúpenie chorobnosti medzi pohlaviami (ženy majú
vo svete vyššiu mieru dočasnej pracovnej neschopnosti)
- rovnaké zastúpenie chorobnosti medzi vekovými kategóriami
(starší ľudia vo svete bývajú častejšie chorí)
- vyššia chorobnosť medzi pracujúcimi v štátnom sektore v
porovnaní s pracujúcimi v súkromných spoločnostiach.

Graf nižšie udáva štatistiky PN pre krajiny OECD.

A ako je to u nás?

V januári 2004 vstúpili do platnosti zákony č. 461/2003 a 462/2003 Z.z., ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili predchádzajúci – štedrý - stav (viď nižšie uvedený graf).

Najdôležitejšie zmeny z pohľadu zamestnancov a zamestnávateľov:
- náhradu príjmu poskytuje od prvého až po desiaty deň PN zamestnávateľ (predtým Sociálna poisťovňa)
- výška náhrady príjmu je 25% čistej dennej mzdy počas prvých troch dní, potom 55% čistej dennej mzdy (predtým 90% čistej dennej mzdy za prvé 3 dni a potom 70% čistej dennej mzdy).

Zaujímavé sú aj nastavenia v niektorých krajinách OECD, ktoré sa v prvej tabuľke umiestnili na nižších priečkach (teda menej PN do roka):
- v USA nemocenskú dávku nevyplácajú do 7 dňa PN,
- na Islande dokonca až do 14 dňa PN

Zdroje:
BBC News, Rae, D.; How to reduce sickness absences in Sweden: Lessons from international experience; Economics department working papers no. 442, , ECO/WKP(2005)29, 2005 a Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Martin Jelenčiak: Analýza dopadov legislatívnych zmien v systéme nemocenského poistenia s dôrazom na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nemocenskú dávku a ich vplyv na ukazovatele práceneschopnosti, Nadácia F.A.Hayeka, 2006

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards