Rovnosť pohlaví v odpracovaných hodinách

To, že ženy pracujú viac ako muži (prácou v zamestnaní spolu s prácou v domácnosti) je všeobecne akceptovaný fakt. Ako to však býva v prípade viacerých všeobecne známych právd, aj táto je pravdepodobne mýtom.

Rovnosť pohlaví v odpracovaných hodinách

Nedávno zverejnili ekonómovia (Michael Burda z Humboldtskej univerzity v Berlíne, Daniel Hamermesh z Texaskej univerzity a Philippe Weil z Free University of Brussels) prieskum, v ktorom vyhodnocovali výsledky zozbierané z 25 krajín, kde požiadali účastníkov zisťovania, aby si viedli denník, v ktorom zaznačovali koľko času z dňa venovali akej aktivite. Skupinu krajín zahrnutých do prieskumu pritom tvorili bohaté krajiny ako napr. USA a Nemecko, menej bohaté krajiny ako Mexiko a Maďarsko ale aj chudobné krajiny ako napr. Madagaskar.

Prieskum ukázal, že v USA a ostatných bohatých krajinách pracujú muži denne priemerne 5,2 hodín v zamestnaní (nízka hodnota je spôsobená zahrnutím víkendov a faktom, že v prieskume boli aj domácnosti s nepracujúcim rodičom) a 2,7 hodín v domácnosti. Na druhej strane ženy pracujú v priemere 3,4 hodiny v zamestnaní a 4,5 hodín v domácnosti. Ak sčítame prácu v zamestnaní a prácu v domácnosti pre obe skupiny nám vyjde rovnaký počet celkových odpracovaných hodín za deň - 7,9 a to napriek tomu, že väčšina oslovených ekonómov pracovného trhu, makroekonómov, sociológov a širokej verejnosti si myslí, že ženy pracujú viac hodín denne ako muži.

Napriek tomu, že muži v bohatých krajinách pracujú denne v priemere rovnako dlho ako ženy, majú však 20 až 30 minút viac voľného času (ten mimochodom väčšinou využijú na pozeranie televízie). Presne o túto dobu totiž ženy dlhšie spia alebo sa venujú iným potrebám (hygiena, stravovanie…).

Kým v bohatých krajinách pracujú ženy a muži približne rovnaký počet hodín denne, štúdia ukázala, že čím je krajina chudobnejšia, tým viac hodín denne pracujú podľa zozbieraných denníkov ženy. V najchudobnejšej skupine krajín, kde bol napríklad Madagaskar alebo Benin pracujú ženy v priemere o dve hodiny denne viac ako muži.

Originálny článok nájdete tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards