Záblesk svetla po roku v ministerskom kresle (SME)

Po takmer roku vo funkcii a množstve socialistických
návrhov zameraných na opätovné centralizovanie sektora a získanie výlučnej
kontroly nad financiami v zdravotníctve sa minister konečne dotkol aj ozajstného
problému, ktorý je kľúčom k odstráneniu viacerých neduhov zdravotníctva.

Záblesk svetla po roku v ministerskom kresle (SME)

Minister Valentovič
v rozhovore pre Slovenský rozhlas prekvapivo pripustil, že rozsah
zdravotnej starostlivosti hradenej z verejných zdrojov je príliš široký.
Tento krátky záblesk racionálnej úvahy o skutočných problémoch slovenského
zdravotníctva bol síce len kamienkom v ohnivej kritike súkromných
zdravotných poisťovní (tentokrát pre zmenu nešlo o platenú kritiku v komerčnom
médiu uhradenú z peňazí poistencov štátnych zdravotných poisťovní), no napriek
tomu stojí za zamyslenie.

Nepresnosť

Označiť rozsah zdravotnej
starostlivosti hradenej z verejných financií za príliš široký je pritom
nepresné. Za plne hradenú totiž možno pokojne označiť všetku zdravotnú
starostlivosť. Výnimku zo 100% krytia tvoria špeciality, ktoré so zdravotným
stavom súvisia len chabo, ako obriezka, umelé oplodnenie, umelé prerušenie
tehotenstva, sterilizácia, zisťovanie prítomnosti alkoholu v krvi a
niektoré výkony medicínskej kozmetiky a stomatologických ošetrení.
V slovenskom zdravotníctve dnes majú nárok všetci na všetko a to bez
ohľadu na to, koľko platia alebo by boli ochotní platiť na poistnom alebo
v hotovosti. Výsledkom je, že všetci dostávajú málo, či už z hľadiska
kvality alebo množstva zdravotníckej starostlivosti. Príčinou je katastrofálny
nedostatok zdrojov. Ten nevyriešia ani bizarné opatrenia, ako bolo navýšenie
platieb za štátnych poistencov o jedno percento na tri mesiace ani
zrušenie pár nemocníc podľa pochybných kritérií zo slonovinovej veže
ministerskej kancelárie. Tento nedostatok pomôže trvalo riešiť iba otvorenie
kanálov pre súkromné zdroje a to napríklad formou priamych platieb alebo
platieb zo súkromného pripoistenia. Možno to dosiahnuť úplným alebo čiastočným
spoplatnením neprioritných diagnóz, ktoré je mimochodom už vďaka zákonom prijatých
minulou vládou legislatívne pripravené. Stačí už len vykonať posledný, avšak
určite najťažší krok - zostaviť zoznam vyčlenených diagnóz. Vyčlenenie časti
výkonov z verejných zdrojov plne hradeného balíka umožní diferenciáciu
poskytovaných služieb. Nejde pritom o odstránenie solidarity zo systému.
Základný štandard a prioritné diagnózy môžu zostať aj naďalej plne hradené
a tak prístupné pre všetkých bez ohľadu na výšku príjmu. Bez obmedzenia
rozsahu plne hradenej zdravotnej starostlivosti však budú politici darmo
nariekať, že si súkromné poisťovne poriadne nekonkurujú produktmi ale iba
doplnkovými službami. Ak im nevytvoria priestor presunom zadefinovaním
neprioritných diagnóz, nikdy k poriadnej konkurencii nedôjde. Každá
poisťovňa totiž musí formálne hradiť každému všetko, a že v realite na to
nie je dostatok peňazí, to už nikoho nezaujíma. Spoplatnenie niektorých výkonov
by zároveň riešilo problém nerovnováhy medzi zdrojmi v zdravotníctve
a vysokým dopytom, ktorý sa snažia riešiť v Maďarsku a Česku
zavádzané (a u nás už aj zrušené) poplatky za návštevu lekára.

Socialistické nazeranie na zdravotníctvo pretrváva

Obmedzovanie balíka plne
hradených výkonov je vzhľadom na názory prevládajúce vo verejnosti
v súčasnosti bohužiaľ značne nepravdepodobné. Bolo by naivné dúfať, že
súčasná vláda otrokov verejnej mienky rozsah plne hradenej zdravotnej starostlivosti
nejakým vážnejším spôsobom obmedzí. Na tento krok nezostalo odvahy ani
predchádzajúcej „radikálne“ pravicovej vláde. Socialistickému pohľadu na
zdravotníctvo sa na Slovensku výborne darí aj v čase, keď si podľa hĺbky
vašej peňaženky môžete v obchode kúpiť minimálne 30 rôznych druhov
chleba. Keď si však zlomíte ruku
a nemáte tie správne známosti, zapackajú vám ju do rovnakej tekutej bielej
hmoty ako pred dvadsiatimi rokmi a to bez ohľadu na to, že by ste si boli
ochotní priplatiť za menej špinavé riešenie hodné 21. storočia.

Juraj Karpiš

www.INESS.sk

SME, 25.4.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards