Čo sú to trhové bariéry?

Materiál Ministerstva Hospodárstva zaoberajúci sa využitím obnoviteľných zdrojov identifikoval prekážky v ich využívaní. Na prvom mieste je prekážkou trh. Prečo?

Čo sú to trhové bariéry?

"Pre podnikateľské subjekty hlavnou trhovou bariérou je skutočnosť, že investori nemajú zabezpečenú dlhodobú garanciu cien stanovením minimálnych cien pre výkup elektriny z OZE na dlhšie časové obdobie. Z dôvodu chýbajúcej garancie výkupnej ceny, banky nie sú ochotné financovať investične náročnejšie projekty. S ďalšou bariérou sa stretávajú teplárne, ktoré majú pri prechode na vykurovanie biomasou problémy s uzavretím zmluvy s garanciou ceny biomasy na dostatočne dlhé obdobie."

Áno je to tak. Trh nedokáže podnikateľovi dlhodobo garantovať cenu. A to z jednoduchého dôvodu. Kedykoľvek môže prísť nový hráč, ktorý bude používať lepšiu technológiu a dokáže vyrábať daný produkt s nižšími nákladmi a za nižšiu cenu. My všetci zákazníci máme úžitok z tohto procesu, lebo vďaka nemu máme cenovo dostupnejšie tovary a služby. (to že takmer neustále dražie elektrina nemá vplyv na pravdivosť tejto vety).

Štátna podpora obnoviteľných zdrojov je preto nástrojom, ktorý tento proces výrazne obmedzuje. Stanovenie dlhodobej minimálnej výkupnej ceny umožní prežiť aj podnikateľom používajúcim zastaralé a neefektívne zariadenia. To bude brániť vstupu novým producentom, ktorí nebudú môcť získať nových zákazníkov. Výsledkom bude deformovaná cena na "trhu" a odďalenie zavedenia inovácií.
A preto platí, že tí, ktorí žiadajú vo svojom podnikaní podporu od štátu, budú vždy trh považovať za najväčšiu bariéru.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards