Prečo je vysoká škola taká drahá?

Pri diskusiách o reforme
školstva a riešenia deficitov, ktoré vytvárajú verejné vysoké školy, je často
ako jeden z variantov navrhovaný systém ich čiastočnej privatizácie spolu s
poskytovaním štátom garantovaných študentských pôžičiek. Zástancovia tohto
systému argumentujú tým, že takéto pôžičky majú zabezpečiť dostupnosť štúdia na
vysokej škole aj pre študentov, ktorí by si to inak nemohli dovoliť.

Prečo je vysoká škola taká drahá?

Ako v nasledujúcom videu vysvetľuje americký ekonóm Peter
Schiff, takýto zásah štátu prináša nezamýšľané dôsledky, ako je napríklad
nárast nákladov na vysokoškolské štúdium. Dôkazom môže byť nárast vysokoškolských
poplatkov v USA za posledných 25 rokov systému štátom garantovaných
študentských pôžičiek o 440%, ako uvádza National Center for Public Policy and
Higher Education
.

Prednášku Petra Schiffa so slovenskými titulkami si môžete
pozrieť tu:


Slovenské titulky pripravil Peter Šárka

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards