Ekologické dane

Česi schvaľujú zákon, ktorý zavedie nové dane. Platiť sa bude za používanie znečisťujúcich zdrojov energie. Dane budú rozlišovať, či na kúrenie využívate "špinavé" uhlie alebo "čistý" plyn.

Ekologické dane

Platiť budú aj domácnosti. Zavedenie daní by ale malo byť neutrálne, čo znamená, že iné dane sa znížia. V českom príklade to budú odvody, ktoré musia za zamestnancov hradiť zamestnávatelia.

Pozri napríklad tento článok.

Zavedenie ekologických daní čaká aj Slovensko. Ministerstvo financií zatiaľ konečný návrh nezverejnilo. Slovensko je ale v tomto prípade výnimočné, lebo v diskusiách o "optimálnej" výške daní takmer úplne chýba Ministerstvo životného prostredia.

Bližšie inform8cie k pôvodným návrhom českej ekologickej daňovej reformy nájdete tu a tu

Na tejto adrese je smernica EÚ, ktorá zavedenie nových daní vyžaduje.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards