Príbeh nemeckého úspechu na trhu práce

Stefan
Karlsson na svojom blogu popisuje dôvody zlepšenia situácie na nemeckom trhu
práce počas obdobia, kedy väčšina európskych krajín zaznamenala presne opačnú
tendenciu.

Príbeh nemeckého úspechu na trhu práce

Príbeh nemeckého úspechu na trhu práce

Nemecký kancelár Gerhard Schröder
uskutočnil v rokoch 2003 – 2005 protrhovú reformu s názvom „Agenda 2010“, ktorá obsahovala
zníženie daní, zníženie dávok v nezamestnanosti a voľnejšie pracovno-právne
predpisy.

Čo sa odvtedy stalo? No, zatiaľ
čo vo väčšine ostatných krajín nezamestnanosť vzrástla, nezamestnanosť
v Nemecku klesla z 9,7% v roku 2004 na 6,8% v roku 2010
(ročný priemer). Kým miera nezamestnanosti bola predtým podstatne vyššia ako
bol priemer EÚ v súčasnosti je nemecká nezamestnanosť výrazne nižšia.

Okrem toho zamestnanosť vzrástla
o 1% a to aj napriek skutočnosti, že v Nemecku, podobne ako
v Japonsku
, klesol celkový počet obyvateľov a obyvateľov
v produktívnom veku ubudlo ešte viac.

Na stránke Nemeckého
štatistického úradu nie je možné nájsť čísla za celé obdobie, ale extrapoláciou
o za obdobie 2003
– 2006
sa zdá, že počet obyvateľov v produktívnom veku klesá tempom 0,5%
ročne, čo predstavuje celkový pokles o 3% medzi rokmi 2004 a 2010, čo
zase znamená, že relatívne vzrástol podiel pracovnej sily o 4%.

Prirátajte k tomu pokles
nezamestnanosti, a pomer zamestnanosti k k počtu obyvateľov vzrástol
medzi rokmi 2004 a 2010 o 7 %. Ako už bolo spomenuté vyššie, počas
tohto obdobia vo väčšine krajín došlo k poklesu zamestnanosti na počet
obyvateľov.

Hoci sa na tom pravdepodobne
podieľali aj iné faktory, nemecká skúsenosť potvrdzuje správnosť „Agendy 2010“
a celkovo politiku podporujúcu stranu ponuky.

Stefan Karlsson (Germany's
Labor Market Success Story, 3.1. 2011
)

Preložila Katarína Korbelová

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards