Úrad pre dohľad nad výkonom auditu - darček od EÚ

V slovenskom vesmíre verejnej
správy vznikne nový úrad. A tým aj nové výdavky - hoci pre začiatok len „slabých“ 19 miliónov
ročne.

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu - darček od EÚ

Európska smernica upravujúca audítorské služby požaduje
verejný dohľad nad auditom. Nestačí existencia verejnej audítorskej komory,
ktorá certifikuje, školí, prekladá a interpretuje medzinárodné štandardy. Musí
vzniknúť nový úrad, vďaka čomu sa "vytvorí nových 15" pracovných
miest.

To však bude len správa úradu. "Hlavy", ktoré budú
mať na starosti kvalitu audítorského cechu, nebudú mať svoju prácu honorovanú.

Nový úrad prevezme časť úloh doteraz vykonávaných komorou. Inak sa v
podstate nič moc nezmení. Teda, až na to, že úrad bude viesť verejne prístupný
zoznam audítorov. Ktohovie, komora alebo živnosťák by to možno nedokázali.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards