Dobrovoľná charita

Existencia možnosti asignácie 2% z daní skutočne
nie je podmienkou charitatívnej činnosti veľkých firiem. Napríklad Finančná
skupina Česká spořitelna organizovala v piatok 18.mája 2007 pre svojich
zamestnancov hromadný Deň pre charitu

Dobrovoľná charita

Zamestnanci, ktorí sa do programu
prihlásia budú celý deň pracovať pre charitatívne organizácie. Deň pred akciou
sa prihlásilo 121 zamestnancov. Ďalších 101 zamestnancov využilo možnosť
individuálnej činnosti v náhradnom dni.

Okrem pomoci zamestnancov je ČS aj
finančným donorom. Na komunitné a charitatívne projekty venuje 1% čistého zisku
(za rok 2006 103,85 mil CZK)

Ako
ukazuje český príklad, spoločenská zodpovednosť firiem nie je podmienená
daňovým zvýhodnením alebo vynucovacími zákonmi (napr. povinnosť zamestnávať
telesne postihnutých) ale individuálnym záujmom konkrétnych ľudí (v tomto
prípade vlastníkov, manažmentu firmy a zamestnancov) o dianie okolo seba.
Dobrovoľnosť týchto rozhodnutí je ale podmienkou kvality poskytovanej pomoci.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards