Technika nie je v kurze (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS komentoval pre
Hospodárske noviny rast počtu študentov na netechnických odboroch, ktorý podľa
neho súvisí s meniacou sa štruktúrou ekonomiky.

Technika nie je v kurze (Hospodárske noviny)

Študenti vysokých aj stredných škôl si vyberajú predovšetkým
humanitné smery - právo, ekonómiu, manažment. Naopak, podiel študentov
exaktných vied - lekárstvo, prírodovedné a technické odbory, od roku 1989
neustále klesá.

Niektorí odborníci tvrdia, že ide o prirodzený vývoj -
štruktúra slovenského hospodárstva sa mení smerom od priemyslu k službám. Iní
varujú - nedostatok kvalifikovaných technických pracovníkov môže o pár rokov
viesť k odchodu investorov zo Slovenska.
Školy tak často vyprodukujú absolventov, ktorých musí budúci zamestnávateľ preškoliť,
prípadne rovno končia na úradoch práce.

"Večná" hrozba
"Ak nepríde k zmene, je pravdepodobné, že tu budeme mať továrne, v
ktorých nebude mať kto robiť, budeme musieť otvoriť hranice imigrantom, inak sa
investori zbalia a pôjdu inam," hovorí analytik Inštitútu pre dobre
spravovanú spoločnosť Peter Mederly. Podobný problém podľa neho dlhodobo riešia
aj na západe. Generálny riaditeľ Asociácie zamestnávateľov František Bruckmayer
tvrdí, že na tento problém upozorňujú už roky. "Je podivné a zarážajúce,
že sa s tým nič nerobí - je to dlhodobá neschopnosť ministerstva školstva tento
problém riešiť."

Útek na východ
Bruckmayer navrhuje prísnejšie kritériá na vznik nových univerzít a
finančné opatrenia - daňové zvýhodnenia či priame dotácie v prospech techniky.
"Inak budeme dovážať intelektuálnu silu z Ukrajiny či Ruska alebo podniky
v priebehu 5 - 10 rokov odídu." Analytik Ekonomického ústavu SAV Anton
Klas tvrdí, že vlna investícií, ktorá počítala s lacnou pracovnou silou,
najneskôr do ôsmich rokov odíde ďalej na východ. Slovensko by malo dovtedy
vychovať vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí majú zaujať "druhú vlnu
investícií". "Aby sa výroba, ktorá sem príde, bola schopná ďalej
inovovať prostredníctvom vlastných kreatívnych schopností a znalostí."

Je to reakcia
Rast počtu študentov na
netechnických odboroch je do značnej miery reakciou na meniacu sa štruktúru
ekonomiky, domnieva sa analytik INESS Radovan Ďurana. Tento trend však podľa
neho nepredstavuje priame riziko pre zamestnanosť na Slovensku - rozhodnutie
investorov sa odvíja predovšetkým od ceny pracovnej sily. "Ak sa im
vyplatí pretiahnuť zamestnancov súčasných podnikov, tak prídu. Podniky, ktoré
nebudú schopné zaplatiť vyššiu cenu práce, budú musieť ísť ďalej na
východ."
Ďurana upozorňuje, že rastie význam služieb, a tým aj počet ľudí v tomto
sektore. Počet zamestnancov v sektore služieb narástol za posledných desať
rokov o 14 percent na 1,3 milióna ľudí, kým v priemysle len o 1,5 percenta.

Ruka štátu kontra trh
Minister školstva Ján Mikolaj navrhoval riešiť nedostatok technikov vyššími
dotáciami pre vysoké školy technického smeru či vyššími štipendiami pre ich
študentov. Oba návrhy však narazili na odpor a minister musel ustúpiť. Minister
preto do pripravovanej novely zákona o vysokých školách navrhol nové kritériá
hodnotenia vysokých škôl - na ich základe sa budú prideľovať normatívy. Jedným
z nich je aj uplatnenie absolventov školy v praxi - škola, ktorej absolventi sa
uplatnia v odbore, tak získa viac peňazí.
Námestník Štátneho pedagogického ústavu Karol Korintuš sa prihovára za slobodný
výber vzdelávacej cesty - najväčšiu zodpovednosť by mali mať rodičia a žiaci.
Aj preto sa podľa neho viac darí školám, ktoré neponúkajú úzku odbornú
špecializáciu. Absolvent so všeobecnovzdelávacím základom je podľa neho
flexibilnejší a vie sa rýchlejšie dovzdelať a rekvalifikovať. "Školy boli
decentralizované a obce ovplyvňujú obsah vzdelávania a doprofilujú absolventov
podľa miestnych a regionálnych potrieb, nedá sa to robiť z centrálnej úrovne."

Tomáš Nejedlý, Hospodárske noviny, 7.6.2007

Tabuľky
a grafy k článku si môžete pozrieť tu
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards