MZ SR vraj opäť porušilo legislatívne pravidlá (TREND)

BRATISLAVA 11. júna (SITA) - Ministerstvo
zdravotníctva stanovením skráteného pripomienkového konania k návrhu novely
zákona o zdravotných poisťovniach malo opäť porušiť legislatívne pravidlá
vlády. Uvádza sa to v stanovisku iniciátorov hromadnej pripomienky k návrhu
novely zákona o zdravotnom poistení, ktorí posudzujú aj aktuálny návrh novely.

MZ SR vraj opäť porušilo legislatívne pravidlá (TREND)

V ňom ministerstvo zdravotníctva navrhuje okrem iného znížiť
maximálne náklady na správu poisťovní a nariadiť im použiť zisk na úhradu
zdravotnej starostlivosti.

Ako uvádzajú iniciátori, podľa legislatívnych pravidiel sa
skrátené pripomienkové konanie môže vyhlásiť za presne určených podmienok. Ide
o ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia
štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo
opatrení na riešenie mimoriadnej situácie. Kratšia ako pätnásťdňová lehota sa
na pripomienkovanie môže vzťahovať aj v prípade, ak ide o legislatívu súvisiacu
s s implementáciou európskeho práva, alebo ak ide o návrh zákona mimo plánu
legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti v termíne.

Práve naliehavosť v termíne určilo ministerstvo ako dôvod
skráteného pripomienkového konania k návrhu novely zákona o zdravotných
poisťovniach, aby dodržalo uznesenie vlády. "Na skrátenú formu
pripomienkového konania v prípade tohto návrhu neexistuje žiadny vecný dôvod,
keďže nenastali žiadne mimoriadne okolnosti, ani nehrozí nesplnenie záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k Európskej únii, ani nejde o naliehavé
okolnosti, ktoré neumožňujú dodržať štandardnú lehotu 15 pracovných dní,"
skonštatovali iniciátori.

Návrh zákona sa síce predkladá mimo plánu legislatívnych
úloh vlády, ale vzhľadom na to, že jeho prípravu uložila vláda ministerstvu
ešte v decembri 2006, nemožno podľa nich hovoriť o žiadnej naliehavosti a
potrebe skracovať pripomienkové konanie. Najbližšia schôdza parlamentu, na
ktorej môže byť prerokovaný tento návrh zákona v prvom čítaní, sa uskutoční až
v septembri 2007 a termín na doručovanie návrhov zákonov je stanovený na 24.
augusta. Zákon má podľa návrhu nadobudnúť účinnosť 1. januára 2008.

Ako iniciátori upozorňujú, na pripomienky ostala v
skutočnosti iba lehota šiestich pracovných dní, čo je ešte menej ako
Legislatívnymi pravidlami vlády stanovená minimálna lehota sedem pracovných
dní. Preto iniciátori vyzvali ministra, aby predĺžil pripomienkové konanie
minimálne do 26. júna.

Signatári výzvy, zástupcovia Občianskej konzervatívnej
strany, Health Policy Institute, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Inštitútu ekonomických a spoločenských
analýz INESS,
upozornili, že ministerstvo už raz porušilo Legislatívne
pravidlá vlády pri pripomienkovom konaním k návrhu novely zákona o zdravotnom
poistení. Nerešpektovalo totiž hromadnú pripomienku verejnosti a neuskutočnilo
k nej rozporové konanie. Porušenie legislatívnych pravidiel skonštatoval na
základe sťažnosti signatárov Úrad vlády SR.

11.6.2007, SITA, eTREND

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards