Dostál z OKS vyzýva Valentoviča, aby dodržiaval leg. pravidlá vlády (SME)

Veľký názorový posun sa odohráva v hlavách českých
politikov. Podľa námestníka ministra dopravy Hodača predá štát celý podiel v
Letisku Praha. Doteraz sa uvažovalo len o dlhodobom prenájme minoritnej časti,
dnes sa už hovorí o úplnej privatizácii.

Dostál z OKS vyzýva Valentoviča, aby dodržiaval leg. pravidlá vlády (SME)

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) 5. júna dalo tento návrh zákona na pripomienkovanie a názory naň očakáva do 13. júna. MZ SR podľa Dostála skrátilo lehotu na pripomienkovanie návrhu zákona z 15 pracovných dní na šesť, hoci na to neexistujú dôvody predpokladané legislatívnymi pravidlami vlády. Na tento fakt upozorňuje podpredseda Občianskej konzervatívnej strany Ondrej Dostál. Je jedným z iniciátorov zverejnenej hromadnej pripomienky k tomuto návrhu novely zákona.

Dostál poukázal na to, že najbližšia schôdza Národnej rady SR, na ktorej môže byť prerokovaný tento návrh zákona v prvom čítaní, sa pritom uskutoční až v septembri a termín na doručovanie návrhov zákonov je stanovený na 24. augusta. Zákon by mal podľa návrhu nadobudnúť účinnosť 1. januára 2008. Neexistuje teda žiadny naliehavý dôvod, ktorý by znemožňoval dodržať lehotu 15 pracovných dní, zdôraznil Dostál.

Iniciátori hromadnej pripomienky k tomuto návrhu novely zákona upozornili ministra Valentoviča, že jeho rezort už raz hrubo porušil tieto legislatívne pravidlá vlády v súvislosti s pripomienkovým konaním vo februári. MZ vtedy hromadnú pripomienku nerešpektovalo a neuskutočnilo s jej iniciátormi rozporové konanie, čo konštatovala aj kontrola Úradu vlády SR.

Iniciátormi tejto hromadnej pripomienky sú Ondrej Dostál a Juraj Petrovič z Občianskej konzervatívnej strany, Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Peter Pažitný a Tomáš Szalay z Health Policy Institute a Juraj Karpiš z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

Deň po predložení tohto návrhu zákona na pripomienkovanie uvedení iniciátori zverejnili hromadnú pripomienku za zachovanie plurality zdravotného poistenia, pod ktorú sa dosiaľ podpísalo okolo tisíc občanov.


SME, 11.6.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards