Robin Hanson o zdraví

Zaujímavý podcast (v angličtine) viac ako hodinového rozhovoru s americkým ekonómom Robinom Hansonom (jeho blog) o zdraví a zdravotnej politike.

Robin Hanson o zdraví

Okrem vyvrátenia niektorých populárnych omylov o špeciálnom postavení zdravotných služieb vo vesmíre ekonómie sa Hanson vracia k RAND experimentu, ktorý je vzhľadom na šokujúce výsledky pomerne málo známy. Ten ukázal, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti "zadarmo" (100% zdravotnej starostlivosti hradí tretia strana) síce zvýši spotrebu zdravotníckych služieb (približne o 30% až 40%), no prekvapivo  nevedie aj k lepším výsledkom v ukazovateľoch zdravotného stavu, než v skupine, kde si ľudia musia zdravotnú starostlivosť plne hradiť sami. Hanson sa snaží nájsť príčiny tohto a iných prekvapivých zistení v zdravotníctve.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards