Ľudia vraj platia dane s radosťou

Tak interpretuje výsledky svojej štúdie Bill Harbaugh zo (štátom podporovanej) University of Oregon v Eugene, USA.

Ľudia vraj platia dane s radosťou

Spolu s kolegami ROZDAL 19 študentkám po 100 dolárov a povedal im, že časť peňazí sa im z tejto sumy strhne ako dane, ktoré budú vynaložené na pomoc iným. Každá dobrovoľníčka potom dostala na zhliadnutie sériu 60 rozličných scenárov, ktoré buď obsahovali rôzne sadzby dane alebo možnosť darovať časť sumy na charitu aj dobrovoľne. Účastníčky vedeli, že jeden zo scenárov bude náhodne vybratý a podľa neho sa im z celkovej sumy 100 na dane strhne 0 až 45 dolárov.
Počas toho, ako účastníčky na monitore sledovali jednotlivé scenáre, bola činnosť ich mozgu sledovaná funkčnou magnetickou rezonanciou.

Výskumníci prekvapujúco zistili, že dve evolučne staré oblasti hlboko v mozgu (caudate nucleus a nucleus accumbens), ktoré sú aktivované pri pocite pôžitku z uspokojovania základných potrieb ako je napríklad hlad, vysielali signály nielen pri scenároch s dobrovoľným darovaním peňazí na charitu ale aj pri scenároch, ktoré obsahovali čisto nedobrovoľný transfer peňazí (dane).

Tieto výsledky podľa profesora Harbaugha nasvedčujú, že "ľudia majú platenie daní radšej, ako si sami pripúšťajú". Podľa neho štúdia pomáha vysvetliť aj plošné dodržiavanie daňových zákonov. "Radi sa na dane sťažujeme, ale podľa toho čo robíme, proti ich plateniu nie sme až tak, ako hovoríme."

Treba len dúfať že politici čoskoro tento „užitočný“ poznatok neuroekonómie otestujú v praxi a to napríklad zrušením zákona 595/2003 o dani z príjmov.

O experimente sa dozviete viac tu alebo tu.
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards