Strastiplná a neúspešná cesta liberalizácie

Pred pätnástimi rokmi začala tlačiť Európska komisia na členské štáty, aby liberalizovali trh s poštovými službami. Včera v noci sa členovia výboru Európskeho parlamentu pre dopravu  dohodli na termínoch, kedy by liberalizácia mala vstúpiť do platnosti.

Strastiplná a neúspešná cesta liberalizácie
Nebude to síce už o dva roky, ako požadovala Komisia, ale až o štyri - konečný termín je rok 2011. A ani to nebude úplná liberalizácia, lebo princíp univerzálnej služby ostane zachovaný. Teda, ak to ešte schváli celý Parlament a hlavy všetkých členských krajín.

Tempo liberalizácie ovplyvňujú dva faktory.

1)      Nedôvera v trhové pôsobenie – obhajcovia štátneho monopolu tvrdia, že štát by mal zabezpečovať všetkým občanom univerzálnu službu – to znamená, že za prijateľnú cenu môže každý občan 5 dní v týždni poslať alebo prijať list. Národné pošty poskytujú dnes túto službu za špeciálnu odmenu – majú zákonom garantované monopolné postavenie na trhu zásielok do 50g. Tento štátom obhajovaný model monopolu má riešiť obavu, že súkromné zasielateľské služby by požadovali „nekresťanské“ ceny za zasielanie listov v málo osídlených oblastiach. Je zaujímavé, že na tejto predstave stále lipne stále veľký počet politikov i napriek razantnému poklesu odoslaných listov (medzi rokmi 1996- 2005 pokles celkového počtu zásielok slovenskej pošty  z 529 mil. na 337 mil., v roku 2005 pokles 7%) . A i napriek skutočnosti, že vo väčšine krajín viedlo zrušenie monopolu väčších zásielok, napr. balíkov, k intenzívnemu rozvoju konkurencie. Na Slovensku dnes pôsobí 21 poštových operátorov. Liberalizácia v podaní EÚ má však ďaleko od skutočného pojmu voľný trh. Univerzálna služba ostane zachovaná, a kto ju bude vykonávať, bude môcť byť dotovaný z daní....

2)      Národné pošty patria vo viacerých krajinách k veľkým štátnym podnikom a ich zamestnanci sa ťažko prepúšťajú.  Liberalizácia obyčajne znamená rast efektivity prevádzky – a to znamená prepúšťanie nadbytočných zamestnancov. Slovenská pošta zamestnáva 17 tis ľudí (31.12.2005). O večernom doručovaní doporučených zásielok sa však stále neuvažuje....

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards