Dobrá reklama

Zaujímavé štatistiky zverejňuje na svojich stránkach Harvard Business School. Okrem percentuálnych ukazovateľov pohlavia, zamerania štúdia, zastúpenia národnostných menšín či nákladov na štúdium prinášajú aj čísla týkajúce sa zamestnanosti absolventov a ich miezd.

Dobrá reklama
Harvard Business School sa má určite čím chváliť. Mediánový základný plat absolventa MBA kurzu je 105 tisíc dolárov. MBA kurz trvá dva roky, školné na rok 2008 s ubytovaním predstavuje bez štipendií skoro 70 000 dolárov. Absolventovi sa školné po nástupe do zamestnania „vráti“ de facto za rok a pol. Dobrá investícia, nie?
Kedy k podobnému zverejňovaniu údajov pristúpia aj školy na Slovensku? Intuícia našepkáva, že nie skôr, ako sa spoplatní štúdium na vysokých školách.

Na článok o tom, prečo štátna podpora vzdelávania Slovensku nepomôže, ale len plytvá peniazmi a o signalizačnej teórii sme upozorňovali v tomto článku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards