Prečo zrušiť nielen ministerstvo školstva

Tu je reakcia Martina Filka Prečo nezrušiť ministerstvo školstva na článok Dalibora Roháča. Jeho obhajobu regulácie a dotácii do vzdelávania zo strany štátu môžeme v skrátenej podobe interpretovať nasledovne...

Prečo zrušiť nielen ministerstvo školstva

Vzdelanie okrem priamych výhod pre vzdelávaného vykazuje aj pozitívne externality (empirické štúdie to zatiaľ jednoznačne nepotvrdili, ale „akademický konsenzus je skôr na strane nezanedbateľných externých benefitov vzdelania“) a má charakteristiku verejného statku. S verejnými statkami existuje koordinačný problém, spočívajúci v tom, že všetci chcú spotrebovávať a nikto nechce platiť teda „ľudia sú za ne na voľnom trhu ochotní platiť menej ako dokonca aj oni sami pokladajú za optimálne“. Suboptimálnu situáciu vo vzdelávaní vyrieši štátna regulácia a dotácie.

Spomínaný koordinačný problém sa vzťahuje na verejné statky. Je však vzdelávanie naozaj verejným statkom ? Dve základné charakteristiky verejných statkov – mali by byť nerivalitné a nevylúčiteľné - totiž nespĺňa. Dvere na triede sa dajú hocikedy zavrieť (čierny pasažier zostane vonku) a s rastúcim počtom študentov na triedu a učiteľa klesá kvalita vzdelávania (spotreba je preto rivalitná – moja spotreba znižuje spotrebu ostatných). Ako dôvod pre štátnu reguláciu a financovanie teda ostávajú len pozitívne externality. Ale tie vykazuje aj veľké množstvo iných ľudských činností, ktoré nemusí regulovať alebo dotovať štát (napr. postavenie novej fabriky, činnosť včelárov, nákup telefónu novým užívateľom, počatie atď.).

Ak by sme pripustili, že sa koordinačný problém vzťahuje aj na vzdelávanie, musíme si položiť otázku, na základe čoho je možné predpokladať, že práve štát je tá správna inštitúcia, ktorá tento problém vyrieši? Tzv. „zlyhanie trhu“ v oblasti vzdelávania vyriešia politici s vlastnými motiváciami zvolení obyvateľmi, ktorí sami nie sú schopní optimálne investovať do svojho vlastného vzdelania?

Ďalším problémom štátneho školstva je absencia motivácie uspokojiť v čo najväčšej miere požiadavky svojich klientov a z toho vyplývajúce odtrhnutie štátnych škôl od reality. Ako vieme, že štátne školy naozaj poskytujú vzdelanie a nie len v súčasnom svete nepoužiteľný blábol, keď jeho poskytovanie nie je testované dobrovoľnou platbou zo strany spotrebiteľov?

Osud ministerstva školstva by mal byť z uvedených dôvodov ohrozený aj v prípade, že nie všetky druhy vzdelania majú čisto signalizačnú hodnotu.

Pozn.: medzičasom Dalibor Roháč napísal reakciu na článok Martina Filka, nájdete ho tu: Prečo predsa len zrušiť ministerstvo školstva

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards