Koch Industries

Tu
sú poznámky
z hodiny otázok s Charlesom Kochom,
predsedom predstavenstva Koch industries Inc., najväčšej súkromne držanej
spoločnosti na svete
.

Koch Industries

"Aby mohla krajina prosperovať,
musí si najprv vyvinúť systém a kultúru pre samovoľný poriadok: ľudia
dobrovoľne a výhodne spolupracujú bez toho, aby ich niekto riadil centrálne.
Musíme mať pravidlá, zvyhodňujúce spravodlivé konanie, teda zákony, ktoré sú
aplikované univerzálne. Tieto zákony nahrádzajú alebo predchádzajú potrebe
byrokratických nariadení a pravidiel. Potrebujeme kultúru, v ktorej ľudia
nehovoria šéfovi to čo chce počuť. Aby ste boli úspešný v komunistickej
krajine, musíte podplácať, klamať, podvádzať a kradnúť. Tieto veci rozložia
slobodný trh a vedú k ekonomickej katastrofe.

Druhým kľúčom k prosperite sú
vlastnícke práva, ktoré priraďujú náklady a výnosy. To znamená, že ako vlastník pôdy a na nej stojacej fabriky
môžem čerpať zisky z tohto vlastníctva, no nemal by som sa zbavovať záväzkov a
nákladov (napr. znečistenie) ich presunom na môjho suseda.

Vlastníctvo by malo byť zároveň
slobodne obchodovateľné, tak aby sa mohlo dostať k vlastníkom, ktorí sú
najproduktívnejší a najschopnejší.

Zároveň by mal byť majetok dobre
chránený, aby ľudia do neho investovali a starali sa oň.

A
nakoniec, stimuly v kultúre (a obchode) musia byť nastavené tak, aby odmeňovali
tvorenie hodnoty a nie predátorstvo."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards