Rozporové konanie na MZ k návrhu novely zákona o zdrav. poisťovniach

Včera, 27.6.2007 sa uskutočnilo na Ministerstve
zdravotníctva rozporové konanie k návrhu novely zákona o zdravotných
poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Zúčastnil sa na ňom aj
Juraj Karpiš z INESS.

Rozporové konanie na MZ k návrhu novely zákona o zdrav. poisťovniach

INESS, Health Policy Institute, OKS
a Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika spustili
zber podpisov pod hromadnú pripomienku
6. júna tohto roku. Cieľom
pripomienky bolo vypustiť
z návrhu novely ustanovenia, ktoré zdravotným poisťovniam zakazujú vytvárať
zisk a znižujú výšku prevádzkových nákladov zo štyroch na tri percentá
. Na
včerajšom konaní skončili všetky prerokované body rozporom.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards