TREND zverejnil poradie najväčších zamestnávateľov na Slovensku za rok 2006

Desiatka
najväčších zamestnáva takmer 100 tisíc ľudí
. Tabuľka tiež ukazuje, že
privatizácii sa na Slovensku nedarí dobre, päť najväčších zamestnávateľov
vlastní štát.

TREND zverejnil poradie najväčších zamestnávateľov na Slovensku za rok 2006

Ak k nim pripočítame aj bane na hornej Nitre, ktoré
prežívajú hlavne vďaka štátnej podpore a povinnosti výkupu ich produkcie,
najväčšie štátne podniky zamestnávajú skoro 60 tisíc ľudí. Prečo je to hodné
zmienky? Do
desiatky firiem s najvyššou pridanou hodnotou sa zmestila len pošta
.
Je na desiatom mieste.

Poradie firiem podľa počtu zamestnancov.

1.
Železnice SR, Bratislava

18118

2.
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

16055

3. U.S.
Steel Košice, s.r.o.,

13554

4.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,

11489

5.
Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

10066

6. Tesco
Stores SR, a.s.,

8300

7. Slovenské elektrárne, a.s.,

6926

8.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,

4881

9. Lesy
SR, š.p.,

4726

10.
Hornonitrianske bane, a.s.,

4354

Spolu

98469

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards