Účasť slovenských olympionikov na OH 2008 nás bude stáť 100 mil na daniach

Materiál
Ministerstva školstva hovorí
jasne: „Olympijské hry sa stali globálnou
udalosťou, ktorá je nielen dejiskom porovnania výkonnosti športovcov, ale aj príležitosťou na neformálne
stretnutia najvyšších štátnych predstaviteľov a prezentáciu národnej kultúry.

Účasť slovenských olympionikov na OH 2008 nás bude stáť 100 mil na daniach

Politici už dávno pochopili,
že ich tváre po boku úspešných športových ikon sú vynikajúcou investíciou do
ich voličskej popularity. Do
dokonalosti doviedol svoju účasť na olympijských hrách Hitler
, no ani
dnešní politici neváhajú použiť prostriedky z daní občanov či už na svoju
vlastnú prezentáciu, alebo na podporu vybraných jedincov.

Pre tých, ktorí vedia
rýchlejšie behať, vyššie skákať a silnejšie mávať veslami ako priemer
populácie je pripravených 60 miest. Ďalších 45 miest obsadia nešportovci:

Športovci

60

Sprievod (tréneri,
lekári, maséri, technický personál)

30

Hostia MOV a SOV
podľa protokolu MOV

10

Podporný
servisno-technický personál športových zväzov

5

Predpokladaný počet
členov výpravy – celkom

105

To,
že olympiáda nie je len miestom stretnutia športovcov dokazuje nasledujúci
zoznam pozvaných politikov:
MOV
ďalej oficiálne pozýva:
- hlavu
štátu a jedného jeho hosťa a 2 členov jeho sprievodu,
- predsedu
vlády a jedného jeho hosťa a 2 členov jeho sprievodu,
- podpredsedu
vlády a ministra školstva a jedného jeho hosťa.

Celá táto paráda, počas ktorej si niektorí z nás
pôjdu zabehať za peniaze daňových poplatníkov a ďalší si za tie isté
peniaze posedieť na tribúne, nás bude stáť 66 800 000 Sk. K výpočtu treba ešte pridať výdavky na
telesne postihnutých športovcov, ktorí sa tiež nebudú po paraolympijských
štadiónoch preháňať zadarmo. Dohromady za olympiádu zaplatíme
99 300 000 Sk.

Prehľad priamych olympijských výdavkov (nezhŕňajú
náklady na prípravu):

Výdavky na účasť na OH 2008 a PH 2008

OH

POH

Spolu

Doprava

8 000 000

4 200 000

12 200 000

Oblečenie

7 000 000

4 000 000

11 000 000

Ubytovanie

3 000 000

1 000 000

4 000 000

Vstupenky

1 000 000

300 000

1 300 000

Cestovné náhrady

2 300 000

1 000 000

3 300 000

Náhrada mzdy

0

2 000 000

2 000 000

Poistenie

500 000

500 000

1 000 000

Zdravotné zabezpečenie

500 000

500 000

1 000 000

Prezentačný a propagačný
materiál

1 000 000

500 000

1 500 000

Športová príprava v mieste
konania OH 2008 a
PH 2008

0

1 000 000

1 000 000

Výdavky počas konania OH 2008 a PH 2008
(telekomunikačné služby,
činnosť kancelárie a pod.)

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Organizačné a ostatné
výdavky

4 000 000

1 500 000

5 500 000

Odmeny pre úspešných športovcov

8 000 000

8 000 000

16 000 000

Spolu

36 300 000

25 500 000

61 800 000

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards