Daňové úľavy a stimuly na Slovensku

Doteraz pomerne málo zverejňovanú oblasť verejných
financií pomerne podrobne popísal Inštitút finančnej politiky pôsobiaci na
Ministerstve financií. Daňové úľavy majú dva významné dopady: 1) na daňové
príjmy štátneho rozpočtu, 2) narúšajú trhovú konkurenciu tým, že zvýhodňujú
vybrané podniky.

Daňové úľavy a stimuly na Slovensku

1)

Daňové
príjmy štátneho rozpočtu

Prehľad daňových úľav (vrátane úľav na dani cez investičné
stimuly) je v nasledujúcej tabuľke, vrátane odhadov do blízkej budúcnosti.
Z tabuľky vyplýva, že teoreticky v roku 2006 mohli byť daňové príjmy z dane
z príjmu právnických osôb (DPPO) o 4,079 mld vyššie. Zámerne
používame termín teoreticky, lebo nie je isté, či by tieto spoločnosti vykázali
zdaniteľné príjmy v rovnakej výške, keby nemohli čerpať daňové úľavy.
Veľké spoločnosti majú v rámci vertikálnej štruktúry koncernov veľa
možností ako presúvať zdaniteľný zisk do najvýhodnejších oblastí.

Ale pokračujme v úvahe – celkové príjmy z DPPO
podľa Daňového riaditeľstva SR boli v roku 2006 48 mld Sk. (Pred prevodom
2% na verejnoprospešné účely). Pri neexistujúcich daňových úľavách by
potenciálne dosiahli 52 mld Sk. Z toho vyplýva, že daňový základ firiem
dosiahol 273,7 mld Sk. Načo je táto úvaha dobrá? Vláda má vždy dve možnosti.
Buď dať daňové úľavy vybraným firmám, alebo znížiť sadzbu dane pre všetky
firmy. V tomto prípade, ak by jej cieľom bolo dosiahnuť reálny daňový
výnos 48 mld Sk, mohla znížiť sadzbu dane pre všetky firmy na 17,5%.

Takýmto opatrením by stimulovala všetky firmy bez rozdielu
rovnako. Počnúc miestnou pekárňou, končiac mobilnými operátormi.

A to by tu ešte bola celkom reálna šanca, že vláda by
daní vybrala ešte viac, lebo nižšia sadzba dane v istej miere „motivuje“
k priznávaniu zdaniteľných ziskov.

Namiesto toho vláda volí cestu podpory individuálnych
subjektov. V roku 2006 bolo 45 subjektom priznaných 5,2 mld investičných
stimulov vo forme daňových úľav. Veľa z nich novou vládou tesne pred
koncom roka. Kto sú tí šťastlivci a v akom rozsahu?

Najväčší
príjemcovia daňových úľav v SR

Američania za 5 rokov ušetrili na daniach 11,3 mld, ďalších
3,6 mld ešte pravdepodobne ušetria do konca roku 2009 (odhad IFP). Nemec vo Volkswagene
za 6 rokov ušetril 12 mld. A v zálohe má ďalších 5,8 mld – úľavy môže
čerpať do roku 2008.

Na záver niekoľko negatívnych efektov individuálnych
daňových úľav:

Daňové
úľavy vplývajú na výrobnú štruktúru ekonomiky. Úľavy najčastejšie získavajú
veľkí zamestnávatelia, ktorými sú najčastejšie veľké výrobné podniky. To má za
následok vysokú koncentráciu a tým vyššiu citlivosť na prípadný pokles
dopytu po ich produktoch. Slovensko je učebnicový príklad – tri obrovské
fabriky budú v prípade recesie prepúšťať veľa vlastných zamestnancov ako
aj zamestnancov rozsiahlych dodávateľských štruktúr.

Každý
investor očakáva istú výnosnosť z investovaných aktív. V prípade, že
získa daňovú úľavu je ochotný vo svojom business pláne zaplatiť napríklad
vyššie náklady na mzdy, lebo vo výsledku dosiahne požadovanú výnosnosť. To má
za následok preplácanie zamestnancov, načo doplácajú všetky firmy, ktoré úľavy
nedostali.

Z dôvodov
uvedených v bode 2 dochádza k realizácii projektov, ktoré by inak
v trhovej konkurencii priestor nemali. Ako príklad môže slúžiť neúspešný
projekt Philipsu a jeho výroby obrazoviek v českých Hranicích na
Moravě
.

Motivácia
firiem získať daňové stimuly zvyšuje pravdepodobnosť korupcie politikov, ktorí
o stimuloch rozhodujú. Vhodným príkladom je daňový
stimul pre Samsung
v Trnavskom okrese, ktorý trpí nedostatkom
pracovnej sily.

Materiál IFP je dostupný
tu
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards