Jeden ústupok (STV, TV Markíza, SME, HN)

Sporitelia, ktorí opustia druhý pilier, si nebudú
môcť svoje úspory vybrať v hotovosti. MPSVaR tak akceptovalo tento bod z hromadnej pripomienky,
ktorú inicioval INESS spolu s OKS a Konzervatívnym inštitútom
.

Jeden ústupok (STV, TV Markíza, SME, HN)

Druhý bod, v ktorom sme
navrhovali ponechanie maximálneho vymeriavacieho základu (MVZ), bol akceptovaný
len v malom rozsahu - MVZ pri nemocenskom poistení ostane nezmenený. Naďalej
však Ministerstvo trvá na otvorení MVZ pri dôchodkovom poistení, čo postihne
viac ako 20 000 občanov. Dôjde tak k zbytočnému zvyšovaniu daňovo-odvodového
zaťaženia, pričom úspory v štátnom rozpočte a rozsiahlej verejnej správe by
priniesli rádovo väčšie zdroje.

Na rozporovom konaní sa
zástupcovia ministerstva k tretiemu bodu pripomienky vyjadrili negatívne,
naďalej navrhujú zastavenie zasielania príspevkov za tehotné matky na ich
osobný účet do druhého piliera. Celá suma príspevku štátu (t.j. prostriedky,
ktoré zaplatili daňoví poplatníci vrátane tehotných matiek napr. na DPH) má byť
podľa ministerstva smerovaná na účet fondov Sociálnej poisťovne. Pre tento
návrh ministerstvo bohužiaľ nemá iný argument ako: "nebudem posielať
štátne peniaze do súkromných spoločností".

Video si môžete pozrieť
tu: TV
Markíza
, STV.

Tlač: Hospodárske
noviny
, SME,
ďalšie SME

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards