Názory na pomoc sa rôznia (SME)

K dotovaniu nových pracovných miest, ktoré obsadzujú
zahraniční pracovníci, sa pre denník SME vyjadril Juraj Karpiš z INESS. Dotácie, ktorých účelom má byť aj znižovanie nezamestnanosti na Slovensku, sa podľa neho míňa účinkom a zamestnanosť sa dá zvyšovať aj inými prostriedkami, napr. znižovaním odvodov.

Názory na pomoc sa rôznia (SME)

Dotovanie nových pracovných miest, ktoré obsadzujú zahraniční pracovníci,
vyvoláva otázniky.

Podľa Eugena Jurzycu z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy by štát
mal predovšetkým analyzovať, do akej miery je štátna pomoc výhodná v čase, keď
Slovensko postúpilo v zmene od centrálne plánovanej k trhovej ekonomike.
Efektivita štátnej pomoci sa podľa neho začína strácať a situácie, keď štát
dotuje miesta pre pracovníkov cudzích krajín, je len jeden z dôsledkov.

Výnimky priamo pri udeľovaní štátnej pomoci by však štát robiť nemal, tvrdí
Jurzyca. Hranice podľa neho netreba robiť pri podpore investícií, ale už pri
imigračnej politike. „Ak si urobíme túto politiku dobre, nemali by sme potom
robiť výnimky,“ povedal pre Jurzyca.

Podobný názor má aj riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Robert
Kičina. „Únia sa bez pracovnej sily z tretích krajín nezaobíde a obmedzovanie
podpory nových investícií len na domácu pracovnú silu by firmám mohlo
spôsobovať problémy,“ povedal Kičina. Tiež však upozornil, že efektivitu
štátnej podpory treba starostlivo merať.

Peter Stanek z ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a poradca
premiéra Fica si myslí, že s postupujúcou globalizáciou ekonomiky bude
zamestnávanie cudzincov na Slovensku nevyhnutné. V súčasnosti tak podniky
kompenzujú nedostatok ľudí na domácom trhu práce.

Vynakladanie prostriedkov na štátnu pomoc aj pre podniky, ktoré zamestnávajú
cudzincov, je podľa neho oprávnené. „Ochraňovanie národných trhov práce je už
dnes ťažko obhájiť,“ povedal Stanek.

Podľa neho by štát pri prideľovaní štátnej pomoci nemal rozlišovať medzi
pracovníkmi z únie a občanmi tretích krajín. Kľúčová je hodnota, ktorú pracovné
miesto prinesie. Peniaze na štátnu podporu považuje z celospoločenského
hľadiska za efektívne vynaložené.

Juraj Karpiš z inštitútu ekonomických
a spolo­čenských­­ analýz tvrdí, že štát by nemal dotovať podniky, ktoré
zamestnávajú pracovníkov z iných krajín. Štátna podpora, ktorej účelom má byť
aj znižovanie nezamestnanosti na Slovensku, sa tým podľa neho míňa účinkom. Aj
samotná štátna pomoc by mala prejsť reformou. „Sme za plošné riešenia podpory
podnikania, ako napríklad znižovanie odvodov či zlepšovanie celkového
podnikateľského prostredia,“ povedal Karpiš.

(Článok je súčasťou správy s názvom Slovensko
začína dotovať cudzincov
, ktorý zverejnil denník SME 1.8.2007)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards