Počiatkov omyl

Minister financií zabudol na to, že úspory v DSS-kách
sú súkromným majetkom a nie majetkom vlády.

Počiatkov omyl

„Dokým sa nedozvieme
o nejakej schéme alebo o nejakom návrhu zo strany DSSiek, nemáme sa
o čom baviť,“ povedal
Ján Počiatek, minister financií SR
.

Z vyjadrenia ministra
je jasné, že ešte stále nechápe princíp dôchodkovej reformy. Jej výsledkom je
povinnosť odkladať si časť príjmu formou kapitálového sporenia. Základnú časť
dôchodku „garantuje“ pre každého sporiteľa prvý pilier v Sociálnej
poisťovni. Na rozdiel od prvého piliera kapitálové sporenie umožňuje
zhodnotenie súkromných úspor.

Dôležité sú slová
„kapitálové“, „umožňujú“ a „súkromných“. Kapitálové
preto, lebo úspory sú vložené do cenných papierov. Umožňujú je rozhodujúci termín, lebo investovanie do cenných
papierov nepozná 100% garanciu výnosu. A nakoniec súkromné – to znamená že úspory sú vlastníctvom občanov a teda
otázka požadovania garancií je vo vzťahu občan – DSS. Postrehol niekto občiansku iniciatívu za
zavedenie garancií? Koho zastupuje Počiatek, keď požaduje garancie? Kto je
nespokojný? Podobne sa dá táto otázka obrátiť na komerčné banky. Protestujú
ľudia proti nízkym výnosom z ich úspor na terminovaných vkladoch? Poznáte
banku, ktorá garantuje na termínovaných vkladoch výnos minimálne
o infláciu po celú dobu sporenia (30 rokov)?

Nie a má to svoje
logické dôvody. Predpovedať správanie NBS, vlády, prípadne ceny dovážaných
surovín, ktoré majú najväčší vplyv na infláciu je nemožné v takom dlhom
horizonte. Inflácia môže v spojení s ekonomickou recesiou ľahko prekročiť
dvojcifernú hranicu, a garantovať výnosy v tejto výške je mimoriadne
obťiažne, ak nie nemožné. Avšak aj v systéme kapitálového sporenia majú
sporitelia možnosť výberu takmer zaručeného výnosu, ktorým sú konzervatívne
fondy.

Vo svojich ďalších
vyjadreniach Počiatek svoju myšlienku upresnil, a garanciu inflácie
požaduje len pri jednom
z fondov z DSS
.

Zabúda však povedať, že
ako každá iná vynútená garancia, aj táto zvyšuje náklady správcu a teda
v konečnom dôsledku zníži výnosy sporiteľov. Súhlasilo by s týmto
opatrením 1,5 milióna sporiteľov, ktorí do druhého piliera vstúpili dobrovoľne?

Ak chce Počiatek zabezpečiť to, aby ľudia, ktorí musia vstúpiť do
druhého piliera, mali garantovaný výnos, tak by mal umožniť vznik nových
fondov, alebo DSS, ktoré by mali oddelené hospodárenie od súčasných fondov. To
znamená, že na vyššie náklady na zabezpečenie týchto fondov by sa neskladali
tí, ktorí nepožadujú garanciu výšku výnosov. Aby krach správcu takéhoto fondu
z dôvodu neschopnosti doplatiť garantovaný výnos nepostihol aj ostatných
sporiteľov.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na
pošli na vybrali.sme.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards