Mzdové výdavky zo štátneho rozpočtu

Šetrenie nie je v popise práce slovenských
ministrov a riaditeľov štátnych rozpočtových organizácií. To dokladuje aj
nasledujúci prehľad o naplnení stanoveného limitu zamestnancov
a čerpaní rozpočtovaných mzdových výdavkov.

Mzdové výdavky zo štátneho rozpočtu

Viac informácii
k téme nájdete v našom článku
na blogu aktualne.sk
.

Kompletný prehľad:

Rok 2006

Obsadenie plánovaného
počtu zamestnancov

Čerpanie rozpočtu
mzdových nákladov

Kancelária Národnej rady SR

91,8%

99,5%

Kancelária prezidenta SR

89,1%

99,5%

Úrad vlády SR

78,2%

97,9%

Ústavný súd SR

84,3%

100,0%

Najvyšší súd SR

80,1%

98,6%

Generálna prokuratúra SR

97,8%

99,7%

Najvyšší kontrolný úrad SR

90,7%

100,0%

Ministerstvo zahraničných vecí SR

95,4%

94,4%

Ministerstvo obrany vecí SR

93,6%

99,8%

Ministerstvo vnútra SR

95,7%

99,9%

Ministerstvo spravodlivosti SR

95,9%

100,0%

Ministerstvo financií SR

95,3%

100,0%

Ministerstvo životného prostredia SR

93,9%

100,1%

Ministerstvo školstva SR

97,4%

100,0%

Ministerstvo zdravotníctva SR

86,3%

99,7%

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR

98,7%

99,8%

Ministerstvo kultúry SR

96,6%

100,1%

Ministerstvo hospodárstva SR

92,8%

99,6%

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

94,4%

99,9%

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR

88,0%

98,3%

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR

93,7%

99,8%

Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR

99,7%

100,2%

Štatistický úrad SR

96,1%

102,0%

Úrad pre
verejné obstarávanie

86,1%

100,1%

Úrad jadrového dozoru SR

93,3%

100,7%

Úrad priemyselného vlastníctva SR

95,5%

99,9%

Úrad pre normalizáciu, metrológiu SR

77,7%

100,0%

Protimonopolný úrad SR

77,5%

99,4%

Národný bezpečnostný úrad

78,3%

99,3%

Správa štátnych hmotných rezerv SR

75,3%

100,0%

Všeobecná pokladničná správa

90,1%

93,9%

Slovenská akadémia vied

96,9%

102,1%

Spolu

95,2%

99,7%

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards