Zamestnávať Slovákov je drahšie (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana z INESS v Hospodárskych
novinách dňa 20.9.2007 spochybnil odbormi deklarovaný pozitívny vplyv na rast
miezd. Domnieva sa, že zásadným faktorom pri raste miezd je rast produktivity práce.

Zamestnávať Slovákov je drahšie (Hospodárske noviny)

Zamestnávanie Slovákov je čoraz drahšie. V druhom štvrťroku
naň firmy vynakladali o 7,9 percenta viac ako vlani v rovnakom období. Tvrdí to
európsky štatistický úrad Eurostat.
Náklady na zamestnávanie sú zo 60 percent tvorené platmi, zvyšok tvoria odvody
firiem a benefity ich pracovníkov. Neplatí však, že čím rýchlejšie rastú platy,
tým lepšie sa darí ekonomike. Ak by totiž náklady na zamestnávanie rástli
rýchlejšie ako produktivita práce, hrozila by nákladová inflácia.
U nás v prvom polroku rast produktivity so 6,8 percenta predbehol mzdy o 1,6
percenta. Ekonómovia to považujú za zdravé. „V ekonomike zostáva zachovaný
citeľný predstih tempa rastu produktivity práce oproti rastu miezd. Takýto
vývoj je z makroekonomického hľadiska pozitívny,“ konštatuje ekonomický
analytik Robert Prega.
Napríklad odbory sú presvedčené, že zdravý rast produktivity je zhruba percento
pod hodnotou rastu miezd. Podľa viceprezidenta odborovej konfederácie Vladimíra
Mojša tempo rastu miezd, a teda aj nákladov na zamestnávanie, závisí od
kolektívneho vyjednávania. Na vyšší rast platov však Zákonníkom práce posilnené
odbory silnejšie pritlačia až po prípadnom prijatí eura, aby dovtedy nezvýšili
inflačné tlaky.
Ekonóm Radovan Ďurana neverí, že práve
odbory dokážu pozitívne zmeniť trh práce.
Ekonóm Svetovej banky Anton Marcinčin pre HN minulý týždeň napísal, že „aj
u nás môže nasledovať obdobie všeobecného dvadsať-, päťdesiatpercentného
zvyšovania platov, ktoré by sa skončilo hospodárskym rozvratom.

(rž, gub, tv)

Hospodárske noviny, 20.9.2007

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards