Na ceste

Vydávanie vodičských preukazov a poznávacích
značiek by mali mať na starosti poisťovne. Tie sú totiž na rozdiel od
policajtov a úradníkov motivované znižovaním nehodovosti na cestách. Viac
k tejto téme si prečítajte v článku Johna Semmensa.

Na ceste

NA CESTE

John Semmens, Wall Street Journal

Pri dopravných nehodách v minulom roku (v USA) zahynulo celkovo viac
ako 39 000 ľudí, zranených bolo až 1,8 milióna ľudí, pričom spôsobené
škody dosiahli hodnotu 140 miliárd USD. Značný počet týchto nehôd spôsobili
vodiči a vozidlá, ktoré nemali na cestách vôbec čo robiť.

Na zastavenie tohto krviprelievania (a nielen krvi, ale aj peňazí)
bolo rokmi predložených mnoho riešení. Jednému jasnému a zreteľnému
riešeniu sa však neustále vyhýbame. A tým je pridelenie zodpovednosti za
bezpečnosť vozidiel a spôsobilosť vodičov inštitúcii, ktorá udržaním
nespôsobilých vodičov a vozidiel mimo ciest získa najviac – poisťovniam.
Ak teda naozaj zastávame názor, že iba schopní a zodpovední vodiči
a bezpečné autá by mali jazdiť na cestách, potom je načase skúsiť nový
prístup.

Štátni zamestnanci na oddeleniach motorových vozidiel sú „dobrí“ ľudia
a vodičský preukaz vydajú prakticky každému, kto ako tak vidí,
identifikuje sa a zloží skúšku, ktorá pozostáva z krúžkovacieho testu
a testovacej jazdy minimálnej odbornej obtiažnosti. Tým ich zodpovednosť
končí, nemajú žiadny hmotný záujem na tom, čo sa stane, keď títo vodiči
vyrazia na cesty. Na druhej strane, auto-poisťovne naopak zaujíma práve to, čo
sa deje, keď sú títo vodiči za volantom.

Ak by poisťovne spravovali licencovanie vodičov a registráciu
vozidiel, mimochodom presne tak to funguje námornom priemysle, boli by nútené
zaviesť to, čomu hovorím model „Disneyland“. V Disneylande platí, že aj na
zákazníkov sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škody. Následkom toho,
v záujme znižovania rizika škôd, vedenie Disneylandu striktne určuje kto
a za akých podmienok môže využívať ich zariadenia. Napríklad na to, aby
ste si vychutnali jazdu na známej California Screamin horskej dráhe, musíte byť
minimálne štyri stopy vysoký, ženy nesmú byť tehotné, nemôžete mať vysoký krvný
tlak ani problémy so srdcom alebo chrbticou.

Keďže spoločnosť je striktne zodpovedná za akékoľvek zranenia návštevníkov
parku, management vynakladá maximálne úsilie na uplatňovanie
a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Súkromné licencovanie a registrácia by fungovali na rovnakom princípe.
Pretože by zodpovedali za vodičov a vozidlá, ktoré licencovali, poisťovne
by tak boli dôraznejšie v ich testovaní a kontrole bezpečnosti, púšťajúc
na cesty iba spôsobilých jednotlivcov. Mali by tiež väčšiu šancu vystopovať všetkých
nespôsobilých vodičov, počínajúc tými, ktorých jazdné schopnosti ovplyvňuje ich
vek, cez tých čo jazdia pod vplyvom rôznych omamných látok až po tých, ktorí
boli viac ako jedenkrát pokutovaní za bezohľadnú a agresívnu jazdu. Vo
väčšine štátov (USA) je však stále prístup k týmto nebezpečným vodičom
viac ako zhovievavý.

Poisťovne by tiež mohli rozvíjať metódy, ktoré by umožňovali návrat
nebezpečným vodičom na cesty splnením špecifických kritérií, napríklad
používaním zariadenia, ktoré nedovolí naštartovanie motora, ak odhalí
v kabíne vodiča prítomnosť alkoholu.

Model „Disneyland“ by takisto zredukoval počty nepoistených alebo
nedostatočne poistených vozidiel a vyriešil nejasnosti pri určovaní
zodpovednosti za škody.

V súčasnosti sa podiel vodičov jazdiacich na nepoistených vozidlách
odhaduje na 14 % zo všetkých motoristov. Ešte väčší je však podiel motoristov,
ktoré majú svoje autá viac ako nedostatočne poistené. Väčšina štátov (výnimkou
sú: Alabama, Mississippi, New Hampshire, Tennessee, Virginia, Wisconsin)
vyžaduje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vaším autom, avšak dovoľuje
absurdne nízke poistné krytie. V Arizone, kde žijem, je minimum –
$15 000/$30 000/$10 000. Znamená to, že poisťovňa pri zranení
pokrýva výdavky do výšky $15 000 pri jednej obeti, do výšky $30 000
pri viacerých obetiach a maximálne $10 000 pri škode na vozidle. Vzhľadom na to, že pri 85
% nehôd dochádza k zrážke viacerých vozidiel a odškodnenie jednej
obeti so smrteľnými následkami sa odhaduje na jeden milión a viac, je toto
poistenie žalostne neadekvátne.

Pri súčasnom systéme majú súkromné poisťovne malý záujem odhovárať ľudí od
uzatvárania neadekvátneho poistenia, pretože výška škody spôsobenej
nedostatočne poistenými vodičmi alebo vôbec nepoisteným vozidlom je limitovaná (v prípade nepoisteného vozidla zodpovednosť
preberá vodič alebo obeť). Pri súkromnom licencovaní, registrácii a poistení,
poisťovne by zabezpečili, aby všetky vozidlá mali zodpovedajúce poistné krytie.

Nehody na diaľniciach aj naďalej zostávajú na vrchole rebríčka príčin úmrtí
vo vekovej skupine 30 ročných, nechávajúc za sebou takých strašiakov ľudstva
ako je rakovina, HIV, otrávenie, utopenie alebo samovražda. Môžeme a mali
by sme proti tomu niečo robiť.

Teraz sa však spoliehame na „oddanosť službe“ zamestnancov vlády a jej dodávateľov,
ktorá je ich hlavnou motiváciou pri registrovaní iba spôsobilých vodičov,
registrovaní výhradne bezpečných a funkčných vozidiel a pri
uplatňovaní záväzných poisťovacích pravidiel. Bez pochýb sú svojej službe
oddaní, ale výsledkom ich správania je systém, ktorého hlavnou starosťou je
nasledovať pokyny a pravidlá a nie redukovať nebezpečenstvo.

Trhová „honba za ziskom“ nám teda predkladá odlišné a účinnejšie motivácie
na riešenie tejto závažnej situácie, tak prečo ich nevyskúšať?

Preložila Dagmara Valicová

Pôvodný text bol publikovaný pod názvom On the Road 1.9.2007 vo Wall Street
Journal.

John
Semmens je výskumným pracovníkom v Independent Institute, vedúcim výskumu
v arizonskom Dopravnom výskumnom centre, a je spoluautorom publikácie
Street Smart: Competition,
Enterpreneurship and the Future of the Roads
, ktorú zostavil Gabriel Roth.

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na
pošli na vybrali.sme.sk, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards