INESS: Zákaz zisku v zdravotníctve bude znamenať väčšie plytvanie (Dnes.sk)

Ak sa zo zdravotníctva odstráni zisk, odstráni sa tým aj hlavná motivácia subjektov čo najefektívnejšie napĺňať želania pacientov, neustále inovovať a zlepšovať svoje služby, ale aj investovať kapitál potrebný na zvýšenie produktivity v odvetví, domnieva sa vo svojej novej publikácii domnieva sa Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií.

INESS: Zákaz zisku v zdravotníctve bude znamenať väčšie plytvanie (Dnes.sk)

Zákaz zisku a obmedzovanie konkurencie za účelom šetrenia verejných
zdrojov v zdravotníctve prináša podľa inštitútu presný opak, plytvanie.
Informoval o tom riaditeľ INESS Richard Ďurana. "V zdravotníctve opätovne začína ožívať negatívny postoj voči súkromným investíciám a zisku ako takému,"
uvádza inštitút vo svojej publikácii Zdravý zisk. Pritom podľa
inštitútu je základnou funkciou zisku v ekonomike motivácia
podnikateľov k inovatívnemu a z hľadiska nákladov efektívnemu napĺňaniu
potrieb spotrebiteľov.

Čiastočná deregulácia, transformácia
zdravotníckych subjektov a väčší dôraz na trhové sily v minulom
volebnom období podľa INESS takmer úplne zastavili zadlžovanie v
sektore. Ako však inštitút upozorňuje, v súčasnosti sa tento trend
obracia, keďže so zmenou vlády v roku 2006 sa zmenilo aj smerovanie
zdravotnej politiky na Slovensku.

"V politickej a odbornej
diskusii začali prevažovať argumenty spochybňujúce fungovanie trhových
mechanizmov a ich legitimitu v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti,"
vyhlasuje INESS. Zo špecifík na trhu zdravotnej
starostlivosti však podľa inštitútu automaticky nevyplýva aj potreba
vysokej regulácie a štátnej produkcie. Politické rozhodnutia a
regulácie naopak prispievajú k významnému rastu nákladov v rezorte,
domnieva sa INESS.

INESS je nezávislé, neštátne a apolitické
občianske združenie, ktoré pôsobí od decembra roku 2005. Jeho poslaním
je výskumná, publikačná, poradenská a vzdelávacia činnosť zameraná na
riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov.

Zdroj: www.webnoviny.sk

Dnes.sk

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards