Vládne výdavky a nezamestnanosť

Dva roky po schválení amerického stimulačného
balíka sa ukazuje, že nalievanie peňazí do ekonomiky nie je správny spôsob, ako
dostať ekonomiku z recesie. Tento známy mýtus keynesiánskej ekonómie
„Každé míňanie stimuluje“ bol základnou zámienkou masívnych výdavkových
programov vlád po celom svete počas poslednej ekonomickej recesie.

Vládne výdavky a nezamestnanosť

Posledné analýzy
kongresovej rozpočtovej organizácie ukazujú, že očakávaná úroveň nezamestnanosti 9,2%
v roku 2011 je vyššia, než boli pôvodné odhady úrovne nezamestnanosti pred
prijatím „stimulačných“ balíkov (očakávaná úroveň
nezamestnanosti v roku 2010 - 9%
). Ako vo svojej výpovedi pred ekonomickou
komisiou kongresu poznamenal americký ekonóm Russell Roberts z George
Mason University
, keynesiánske modely nefungujú tak v teórii ako
v praxi.

Prvým skutočným testom
keynesiánskej teórie bola Veľká hospodárska kríza z 30-tych rokov, kedy sa
americká vláda rozhodla nasledovať cestu deficitného stimulovania ekonomiky. Počas
10 rokov rekordných deficitných výdavkov sa úroveň nezamestnanosti v USA nepodarilo
znížiť, práve naopak, viď tabuľka nižšie.

Zdroj: Henry Hazlitt : The
Failure Of The "New Economics" An Analysis of the Keynesian Fallacies
str. 421  (vo formáte pdf dostupné tu)

Keynesiánci
ďalej varovali
, že po skončení vojnových vládnych výdavkov zažijú USA „najväčší
hospodársky prepad, aký kedy aká ekonomika zažila“. Opak bol pravdou. Roberts
vo svojej výpovedi pripomenul, že po skončení vojny vládne výdavky klesli
z 40% na 15% a do USA sa vrátila prosperita a úroveň nezamestnanosti
medzi rokmi 1945 a 1948 sa držala pod úrovňou 4%.

Záznam z výpovede
Russella Robertsa so slovenskými titulkami si môžete pozrieť tu:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards