Oddlženie zdravotníctva nehrozí (Pravda)

Posledné čísla ukazujú, že dlh v zdravotníctve
rastie úctyhodným tempom. Legislatívne aktivity Ministerstva zdravotníctva však
zatiaľ nedávajú nádej, že sa tento nepriaznivý vývoj v blízkej budúcnosti
podarí otočiť.

Oddlženie zdravotníctva nehrozí (Pravda)

Podľa oficiálnych
materiálov dosiahol dlh štátnych zdravotníckych zariadení k polroku 2007
5,23 mld. Sk. Za rok tak narástol o viac ako 1,8 mld. Sk. Zadĺženie zariadení transformovaných na
neziskové organizácie a presunuté pod VÚC a obce spolu
s dlhom zdravotných poisťovní
naopak kleslo. Celkový dlh v zdravotníctve tak k 30.6.2007 dosiahol
7,37 mld. Sk.

Napriek týmto alarmujúcim
číslam je ministerstvo v správe o vývoji dlhu optimistické. Tempo
rastu zadĺženia údajne klesá, a to najmä vďaka opatreniam ministerstva ako
bolo napríklad pozastavenie všetkých investičných akcií či príkaz na “prehodnotenie všetkých zmluvných vzťahov a pri
nevýhodných zmluvách vykonať okamžitú nápravu”
. Otázna je doba trvania
pozitívnych efektov takýchto úsporných opatrení. Odkladať investície nemožno
večne a administratívne príkazy sú pri nezmenených motiváciách
v systéme skôr výkrikom do tmy než dlhodobým riešením chronických
problémov v zdravotníctve. Optimizmus ministerstva vyznieva ešte absurdnejšie
pri posledných zisteniach Health Policy Institute. Podľa inštitútu mal byť dlh
štátnych zdravotníckych zariadení k polroku 2007 ešte o 1,2 mld.
vyšší, pričom celkový dlh v zdravotníctve by tak dosiahol takmer 9 miliárd
Sk. Ministerský materiál totiž nespomína penále, ktoré Sociálna poisťovňa eviduje
voči predmetným zdravotníckym zariadeniam.

Ani rast dlhu štátnych
netransformovaných zariadení ministerstvo nepresvedčil, že transformácia na
akciové spoločnosti naštartovaná v minulom volebnom období nie je až taký
zlý nápad. Naopak, celý proces má byť definitívne zastavený. Pritom práve
povinný audit či hrozba exekúcii by nesporne prispeli k zvýšeniu tlaku na
racionálnejšie hospodárenie štátnych nemocníc. Ministerstvo namiesto toho vidí
riešenie vo vyššej kontrole a centralizácii právomocí, tak typickej pre
zmýšľanie, ktoré nedôveruje samoregulačným trhovým mechanizmom a preceňuje
schopnosti a hlavne motiváciu štátneho úradníka efektívne riadiť verejné
financie.

Nedôvera voči súkromným
investorom je asi najvypuklejšia v oblasti zdravotného poistenia. Napriek
nesúhlasu veľkej časti verejnosti SMER-SD presadzuje myšlienku jedinej
zdravotnej poisťovne, pričom prvým krokom na tejto ceste je návrh na obmedzenie
nakladania zo ziskom zdravotných poisťovní, ktorý sa dostal do druhého čítania
v parlamente. Ako presne prispeje presunutie kontroly nad vyše 100 mld. Sk
verejných zdrojov do monopolnej inštitúcie riadenej politicky dosadzovanými,
ľahko korumpovateľnými štátnymi úradníkmi ku zvýšeniu efektivity používania
prostriedkov v zdravotníctve, zástancovia tejto myšlienky nevysvetľujú.
To, že prostriedky, ktoré sa ušetria tým, že neskončia ako zisk zdravotnej
poisťovne, nemusia byť nutne premenené na zdravotnú starostlivosť, by malo byť
zrejmé z množstva príkladov zbytočných nákupov či nevýhodných zmlúv
v zdravotníctve. Ako ilustrácia zo súčasnosti nám poslúži rozhodnutie
Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým nariadil štátnej Všeobecnej zdravotnej
poisťovni zrušiť rokovacie konanie pri verejnom obstarávaní na projekt
internetovej zdravotnej knižky pre pacientov. Otvorenou otázkou preto ostáva,
kto a ako zabezpečí, že z odvedených peňazí dostane pacient viac
a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

Juraj Karpiš, INESS

Pravda, 4.10.2007 (Článok vyšiel v upravenej podobe)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards